Buyer

Job ID:  23327
Locatie: 

Brussel/Bruxelles, BE

Studieniveau:  Bachelor-niveau of gelijkwaardig
Ervaring:  Junior

 

DE JOB

 

Als Buyer ben je, onder het toezicht van een Category Manager, actief betrokken in het proces voor de aankoop van goederen en diensten: het bepalen van de behoeften, marktprospectie, de opmaak van bestekken, beoordeling van de offertes tot de bestelling of het eigenlijke contract en de evolutie ervan in SharePoint en SAP. Je stelt de aankoopdossiers op vanaf de aanvraag tot de levering, met inachtneming van de stadia die vereist zijn voor al de procedures inzake overheidsopdrachten, gepaard met het opstellen en opvolgen van de ermee verband houdende documenten. Je volgt de lopende contracten op en neemt de nodige acties. Je bent verantwoordelijk voor de administratieve opvolging en ziet erop toe dat de wetgeving inzake overheidsopdrachten alsook de interne reglementen van Infrabel worden nageleefd. Je rapporteert aan een Category Manager die je helpt bij een aantal aankoopdossiers, en aan wie jij ondersteuning verleent tijdens onderhandelingen en intern overleg.

 

Als Buyer heb je de volgende verantwoordelijkheden: 

 • Verzamelen van de basisinformatie voor het samenstellen van de aankoopdossiers in beide talen. 
 • Opstellen van de dossiers met inachtneming van de vaknormen, de wetgeving op de overheidsopdrachten en de delegatie van bevoegdheden. 
 • Documenten opstellen voor het starten van de procedure, de goedkeuring van de gunningswijze, de selectie van de firma’s, de goedkeuring van het bestek,… 
 • De aankondiging van opdrachten opstellen, alsook de bestekken, de verschillende PV’s, de bestelbons. 
 • De briefwisseling sturen naar de inschrijvers of kandidaat-firma’s. 
 • Contacten onderhouden met de firma’s. 
 • Uitvoeren van de taken volgens een door het specifieke dossier bepaalde planning. 
 • Review van de documenten die het aankoopdossier vormen. 
 • Initiatieven nemen om de activiteiten te verbeteren ( sourcing, delegaties,….). 
 • Je waakt erover dat de stappen die wettelijk vereist zijn voor de gunning van de opdrachten, worden gevolgd. 
 • Je verzekert de opvolging van de lopende contracten die je zijn toegewezen, en je neemt de nodige acties. 
 • Je behandelt de klachten betreffende de jou toegewezen contracten (laattijdige leveringen, niet-conforme leveringen, ...). 
 • Je hebt dagelijks contact met de technische diensten, de eindgebruiker en de leveranciers (brieven, e-mails, telefoonoproepen). 
 • Je bezorgt je interne klanten de nodige inlichtingen over de wetgeving inzake overheidsopdrachten en de delegatie van bevoegdheden (flow van interne goedkeuringen).

JOUW PROFIEL

 

 • Je bezit een bachelordiploma of gelijkwaardig. 
 • Je hebt 2 jaar werkervaring. 
 • Je hebt kennis van het Frans en het Nederlands 
 • Je bent gekend met de wetgeving van de overheidsopdrachten of je bent bereid je hierin sterk te verdiepen. 
 • Je hebt een kennis van de meest courante Officetoepassingen (Word, Excel, ...) en je hebt nieuwe IT-programma's snel onder de knie. 
 • Kennis van SAP is een meerwaarde. 
 • Je bent analytisch ingesteld en zeer communicatief! 
 • Je kan autonoom werken en beslissingen nemen. 
 • Plannen en organiseren is je tweede natuur!

 

Infrabel wil de maatschappelijke diversiteit weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet om je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

ONS AANBOD

 

 • Een boeiende en afwisselende job.
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.
 • Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière.
 • Veel flexibiliteit, zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen.
 • Gratis reizen met de trein.

DE WERKOMGEVING

 

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België. Met zo’n 10.000 medewerkers werken we aan een betrouwbaar en modern spoorwegnet: om de mobiliteitsbehoeften van onze samenleving mee te ontwikkelen en bij te dragen aan een duurzame samenleving. 

Binnen Infrabel is de dienst Procurement belast met de opdrachten van leveringen en diensten voor Infrabel en ook gedeeltelijk voor TUC Rail. De dienst garandeert professionele opdrachten van een onberispelijke kwaliteit in het domein van overheidsbedrijven.

WELKE STAPPEN DOORLOOP JE?

 

Solliciteer online > Wij nemen contact met je op > Selectiegesprek > Welkom bij Infrabel!

Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten.

VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

 

David Stuvers, Talent Advisor | Tel: 02 432 52 09 | E-mail: david.stuvers@infrabel.be

Vergeet niet een profiel aan te maken via “Mijn Profiel”. Je kan er niet alleen je gegevens aanvullen, maar ook “job alerts” aanmaken volgens jouw interesses. Zo krijg je de nieuwe jobs die bij jou passen als eerste in je mailbox.

 

Job ID:  23327
Locatie: 

Brussel/Bruxelles, BE

Studieniveau:  Bachelor-niveau of gelijkwaardig
Ervaring:  Junior
Met 10 000 collega's bouwen we aan een veilig en betrouwbaar spoornet dat beantwoordt aan de uitdagingen van duurzame mobiliteit.
Koen, technieker sporen bij Infrabel, vertelt hoe zijn werkdag eruit ziet.