Strategic Sourcing manager

Job ID:  28475
Locatie: 

Brussel/Bruxelles, BE

Studieniveau:  Master-niveau of gelijkwaardig
Ervaring:  Senior

 

DE JOB

Je detecteert en activeert hefbomen inzake strategische sourcing binnen het eigen domein (indirect sourcing, direct sourcing, ICT) door het opzetten van verschillende kernactiviteiten om waarde te creëren, door markten en producten te monitoren, door innovatie na te streven en door aan prospectie te doen teneinde de aankooppositie van Infrabel op de markt te versterken, met het oog op bijkomende cost savings, zowel op het vlak van exploitatiekosten als op het vlak van investeringskosten.  
Meer in het bijzonder zijn je taken als volgt:

 • Organiseren van een regelmatige herziening van de aankoopstrategieën met de verschillende stakeholders binnen het eigen domein, leiden van sourcing boards, fomuleren van een langetermijnvisie in functie van de markten en de technologische ontwikkelingen, aftoetsen van de aanvragen op basis van de eigen expertise en opstellen van de sourcingplannen teneinde de best mogelijke aankoop te realiseren (fit for purpose buying).
 • Onderzoeken en monitoren van opportuniteiten om meerwaarde te creëren bij het realiseren van aankopen binnen het eigen domein door het analyseren van strategische sourcingassen (fit for purpose, total cost of ownership, long-term planning, should-costing, market screening, go-to-market) teneinde de voorziene kostenbesparingen te realiseren.
 • Verzekeren van de coherentie van de aankoopstrategie binnen het eigen domein door het bepalen en uitwisselen van best practices teneinde de best value for money te verzekeren.
 • Op proactieve wijze aan marktprospectie doen door het zoeken naar nieuwe leveranciers en innovatieve producten, onderhouden en ontwikkelen van het eigen leveranciersnetwerk en toezien op een een continue monitoring van producten, in nauwe samenwerking met de business, teneinde samenwerkingsmogelijkheden vast te stellen en de concurrentie te versterken.
 • Detecteren en benutten van opportuniteiten voor de rationalisering van behoeften, opvolgen van aankoopstromen en verantwoordelijk zijn voor de eindvalidering van bepaalde aankoopdossiers, en daarbij toezien op de strikte naleving van de compliance-regels teneinde een maximale toegevoegde waarde te leveren.
 • Verzekeren van de traceerbaarheid van gerealiseerde besparingen of initiatieven met toegevoegde waarde teneinde de waardecreatie in het kader van het businessplan van Procurement en, in ruimere zin, van Infrabel te kunnen objectiveren.
 • Verzekeren van de continuïteit van aankoopprocedures alsook lopende contracten voor het eigen domein, implementeren van plannen om eventuele risico's te beperken evenals verzekeren van de verwerkingscapaciteit binnen het eigen domein, door desgevallend in te staan voor het beheer van dossiers, teneinde bij te dragen tot de Business Continuity van de organisatie.

 

.

 • Coördineren en superviseren van de verschillende activiteiten van het team volgens de prioriteiten en competenties van elke persoon, geven van instructies, controleren en evalueren van deze activiteiten teneinde een efficiënte dienstverlening te verzekeren die beantwoordt aan de deadlines en kwaliteitseisen van de organisatie.
 • Begeleiden, motiveren, evalueren en ontwikkelen van de kennis, competenties en autonomie van de medewerk(st)ers teneinde hun prestaties te verbeteren, bij te dragen tot hun ontwikkeling en ervoor te zorgen dat ze zich blijven inzetten voor hun werk.
 • Voortdurend op de hoogte blijven van de evoluties en ontwikkelingen binnen het eigen domein en aandacht hebben voor alle relevante informatie, teneinde een dienstverlening te verzekeren die permanent gebaseerd is op geactualiseerde kennis.

Dit is een functie niveau Expert volgens het loopbaanplan en klasse 5 volgens het NRP.

JOUW PROFIEL

 • Je bent in het bezit van een Master diploma
 • Je hebt minimaal 7 jaar ervaring in een soortgelijke functie
 • Je beschikt over kennis van SAP-Ariba of hebt interesse om je hierin snel te vervolmaken
 • Je kent de werkwijze van overheidsopdrachten of hebt interesse om je hierin snel te vervolmaken
 • Je bent een specialist in onderhandelen
 • Je bent een specialist in sourcing strategieën
 • Je bent perfect (C2) in één van beide landstalen (NL/FR) en erg vlot (C1) in de andere landstaal.
 • Je hebt een goed niveau (B2) van het Engels, gezien de vaak internationale context.

Reglementaire toelatingsvoorwaarden: vanaf R3

Infrabel wil de maatschappelijke diversiteit weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet om je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

ONS AANBOD

 • Een boeiende en afwisselende job
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving
 • Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière
 • Veel flexibiliteit, zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen (3d/week telewerk mogelijk)
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen
 • Gratis reizen met de trein

DE WERKOMGEVING

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België. Met zo’n 10.000 medewerkers werken we aan een betrouwbaar en modern spoorwegnet: om de mobiliteitsbehoeften van onze samenleving mee te ontwikkelen en bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Binnen Infrabel staat de dienst Procurement in voor de opdrachten van leveringen en diensten voor Infrabel en gedeeltelijk TUC Rail.  Deze dienst staat garant voor een professioneel en onberispelijk aankoopbeleid binnen het domein van een overheidsbedrijf.

WELKE STAPPEN DOORLOOP JE?

Solliciteer online > Wij nemen contact met je op > Selectiegesprek(ken) -> Assessment > (Medisch onderzoek >) Welkom bij Infrabel!

Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten.
 

VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

David Stuvers, Talent Advisor | Tel: 02 432 52 09 | E-mail: david.stuvers@infrabel.be

Vergeet niet een profiel aan te maken via “Mijn Profiel”. Je kan er niet alleen je gegevens aanvullen, maar ook “job alerts” aanmaken volgens jouw interesses. Zo krijg je de nieuwe jobs die bij jou passen als eerste in je mailbox

Job ID:  28475
Locatie: 

Brussel/Bruxelles, BE

Studieniveau:  Master-niveau of gelijkwaardig
Ervaring:  Senior
Camille werkt als Telecom Engineer bij ons en vertelt wat haar job zo boeiend maakt.
Koen, technieker sporen bij Infrabel, vertelt hoe zijn werkdag eruit ziet.