Word jij Projectingenieur Kunstwerken bij Infrabel?

Binnen de directie Asset Management (I-AM) is een doorgedreven onderhoud en de vernieuwing van de spoorinfrastructuur de hoofdvoorwaarde voor veilig en stipt treinverkeer. Deze directie beheert dagelijks alle onderdelen van de spoorinfrastructuur (sporen, seinen, bovenleiding, tractie onderstations enz.): inspecties op het terrein, proactieve & reactieve onderhouds- en vernieuwingswerken en alle logistieke en gespecialiseerde ondersteuning dat daarbij nodig is.

In deze context heeft Infrabel de missie om kunstwerken ( bruggen, tunnels, spooronderdoorgangen, steunmuren, …). In stand te houden en te vernieuwen. Infrabel streeft ernaar jaarlijks een 15-tal overwegen te vervangen door een volwaardig mobiliteitsalternatief. In het kader van deze doelstelling is Infrabel op zoek naar een “Projectingenieur Kunstwerken”.

Je werkzetel is Gent Sint-Pieters. Je maakt regelmatig verplaatsingen binnen de Area Noord-West (50%).

Als Projectingenieur Kunstwerken beheer je projecten betreffende de vervanging van overwegen door kunstwerken (voornamelijk fietstunnels) en het onderhoud en de vernieuwing van reeds bestaande kunstwerken. Dit houdt onder andere volgende activiteiten in:

 

 • Je optimaliseert het projectbeheer voor de instandhouding van bruggen en tunnels  in de Area.
 • Je bouwt sterke werkrelaties uit met collega’s van de eigen en andere specialiteiten alsook met externe openbare besturen (gemeenten, bovenlokale instanties…).
 • Je leidt de technische studies, stelt de lastenboeken op en volgt studie-en mobiliteitsbureaus op om de nodige omgevingsvergunningen te bekomen.
 • Je volgt de kwaliteit van werken op, uitgevoerd door externe bedrijven, met oog op verbeteringen in de toekomst.
 • Je prioriseert projecten binnen de toegekende budgetten.
 • Je neemt deel aan het veiligheids-, kwaliteits- en milieubeleid van Infrabel door risicoanalyses uit te voeren.
 • Je beschikt over een diploma Industrieel of Burgerlijk ingenieur Bouwkunde. Het is een extra troef als je beschikt over een Master in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning of daar ervaring in kan voorleggen.
 • Je kan bij voorkeur vlot overweg met klassieke tekenprogramma’s (Autocad, Civil 3D…)
 • Je spreekt vloeiend Nederlands en hebt een basiskennis van het Frans.
 • Je analyseert verschillende aspecten van een probleem en gaat oplossingsgericht te werk.
 • Je overlegt graag met diverse interne en externe partners om tot gedragen oplossingen te komen.
 • Je bent een leergierige teamspeler waarbij je gezamenlijke doelen hoog in vaandel draagt.
 • Je neemt initiatief om werkwijzen te verbeteren Je bent ontvankelijk voor nieuwe noden en evoluties die je eigen discipline kunnen overstijgen
 • Je gelooft in een spaarzaam omspringen met de publieke ruimte; in de toekomst van het openbaar vervoer en een betere afstemming op zachte infrastructuur (voet- en fietsverbindingen) en je wil daarin een betekenisvolle  rol spelen
 • Een boeiende en afwisselende job.
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.
 • Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière.
 • Veel flexibiliteit, zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen.
 • Gratis reizen met de trein in België.

Solliciteer online > wij nemen contact met je op > selectiegesprek > medisch onderzoek > welkom bij Infrabel!

Infrabel is een dynamisch overheidsbedrijf dat actief bijdraagt tot een duurzame mobiliteit ten dienste van de sociale en economische ontwikkeling in België. Als infrastructuurbeheerder van het Belgische spoornet heeft het als opdracht een betrouwbare en aan de huidige en toekomstige behoeften aangepaste infrastructuur ter beschikking te stellen van de spoorwegondernemingen. Veiligheid en stiptheid staan hierbij centraal.

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België: sporen, wissels, bruggen, tunnels, overwegen en seinen. We sturen ook alle treinen aan die op ons spoornet rijden. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Zo geraken dagelijks meer dan 600.000 reizigers en jaarlijks 50 miljoen ton goederen veilig op hun bestemming. 

Meer info

Vragen?

Laura Van Camp
Over de inhoud van de job

Laura Van Camp

+3224322172
laura.vancamp@infrabel.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (547,4 kB)