Laden...

Investigation Officer - Privédetective

Datum: 19-mrt-2021

Plaats: Brussel, BE Brussel-Zuid, BE

Bedrijf: Infrabel - HR Rail

DE WERKOMGEVING

HR Rail, een naamloze vennootschap van publiek recht, is de HR-dienstverlener voor de gehele Belgische spoorwegen. Als juridische werkgever van alle personeelsleden zorgt HR Rail ervoor dat Infrabel en NMBS het nodige personeel ter beschikking krijgen. HR Rail staat in voor alle HR-processen, van de selectie tot het einde van de loopbaan. Aanwerving, loopbaanbeheer, bezoldiging, gezondheid, welzijn, opleiding en sociale voordelen zijn dan ook de expertisedomeinen die HR Rail beheert voor alle medewerkers van de Belgische spoorwegen. 

Binnen HR Rail is de afdeling Legal support verantwoordelijk voor het juridische en tuchtbeleid van de Belgische spoorwegen. 

Het team Investigation maakt deel uit van deze afdeling en voert interne controles en onderzoeken uit om inbreuken op de geldende HR-regelgeving op te sporen, te voorkomen of te beëindigen. Controles hebben veelal betrekking op aanwezigheden (registraties van de werktijden), nevenactiviteiten die strijdig zijn met de bedrijfsactiviteiten, diefstal, fraude, corruptie en andere wanpraktijken kunnen leiden tot controle en verder intern onderzoek. 

Je werkplek is gelegen in Brussel vlakbij het station Brussel-Zuid maar je werkt ook regelmatig op andere locaties van de Belgische spoorwegen in functie van uit te voeren onderzoeken. 

FUNCTIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 

Het team Investigation is op zoek naar een gemotiveerde collega die vlot communiceert, zelfstandig en in teamverband kan werken en de nodige discretie en professionaliteit aan de dag legt.

 • Je beantwoordt onderzoeksvragen en je zorgt ervoor dat deze zo discreet en efficiënt mogelijk worden afgehandeld en opgevolgd.
 • Je verzamelt, analyseert en controleert informatie en je neemt interviews of verklaringen af in het kader van een onderzoek zodat je over alle, objectieve en correcte gegevens beschikt.
 • Je plant, organiseert en voert controles voor preventieve en collectieve alcohol- en drugscontroles uit.
 • Je schrijft kwaliteitsvolle onderzoeksrapporten om de betrokken belanghebbenden en/of bevoegde instanties optimaal te informeren over de resultaten van controles en onderzoeken.
 • Je bouwt en onderhoudt een nauwe samenwerking met de HR-afdelingen van de verschillende diensten van de Belgische spoorwegen en met het Compliance & Investigation bureau van de NMBS en het Compliance bureau van Infrabel.
 • Je stelt statistieken op en helpt mee aan de digitale classificatie van de dossiers.  
 • Je neemt deel aan vergaderingen en brengt er eventueel verslag over uit.
 • Je onderhoudt en werkt actief je kennis bij over nieuwe HR berichten, omzendbrieven en wijzigingen in de regelgeving

TOEGANGSVOORWAARDEN

 

Je bent houder van een privédetective identificatiekaart afgeleverd door de FOD Binnenlandse Zaken

OF

 • Je bent bereid de opleiding tot privédetective te volgen EN Je bent in het bezit van een masterdiploma
 • OF van een bachelor diploma met 3 jaar relevante werkervaring (diploma in rechten of criminologie is een pluspunt)

Als je je diploma in het buitenland hebt behaald, moet je in het bezit zijn van een gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door NARIC.

Toegangsvoorwaarden voor interne medewerkers van de Belgische spoorwegen:

 • Je oefent een functie uit van rang 3 OF je oefent al minstens 2 jaar een functie uit van rang 4+
 • EN Je bent bereid de opleiding tot privédetective te volgen

Referentiegraad: bureauchef / adviseur

Als je aangesteld wordt in deze functie, blijf je 5 jaar geneutraliseerd in deze werkzetel (tenzij je promotie maakt). Investigation Officer – Privédetective HR Rail

JOUW PROFIEL

 

Technische competenties:

 • Je kan vlot werken met de toepassingen van MS Office
 • Je hebt een functionele kennis van het Frans
 • Je beschikt over een rijbewijs B

Gedragscompetenties:

 • Je hebt aandacht voor de noden en wensen van klanten en je komt er op een gepaste manier aan tegemoet;
 • Je communiceert vlot en schrijft gestructureerd en coherent;
 • Je identificeert alle belangrijke elementen van een probleem, je gaat op zoek naar bijkomende informatie en ontwikkelt een coherent inzicht in de verschillende aspecten van het probleem;
 • Je begrijpt de belangrijke rol van de procedures en regels voor de werking van de onderneming en je gaat na of regels en procedures juist werden gevolgd;
 • Je reageert adequaat en stressbestendig op ongewone en complexe situaties;
 • Je handelt integer en je houdt voet bij stuk wanneer je onder druk wordt gezet en je grijpt in wanneer je misbruiken vaststelt.

HR Rail wil de maatschappelijke diversiteit weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

ONS AANBOD

 

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een gevarieerde en uitdagende job in een dynamisch en boeiend kader.
 • Een aantrekkelijk salaris met bijkomende voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques).
 • Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en je kennis te verbreden
 • Variabele werktijd
 • Een treinabonnement voor het volledige Belgische spoorwegnet.

WELKE STAPPEN DOORLOOP JE?

 

 • Als je interesse hebt voor deze functie, stel je dan kandidaat door je in te schrijven via de website. Als interne medewerker dien je een account aan te maken met een persoonlijk e-mailadres. De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.
 • Na een positieve screening van je CV en motivatie zal je uitgenodigd worden om deel te nemen aan een eliminerende online casestudy. HR Rail behoudt zich het recht om het aantal kandidaten te beperken tot diegene die het meest overeenstemmen met het gezochte profiel.
 • Hierna volgt een online selectiegesprek, waarin verder gepeild wordt naar je interesse voor de functie, je vaardigheden en je competenties zoals omschreven in de vacature. Ter voorbereiding van dit gesprek vragen we jou ook nog om een online persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen.
 • Indien voorgaande stappen positief waren dan nodigen we jou graag uit voor een fysieke ontmoeting te Brussel. Hierbij laten we jou deelnemen aan een simulatie van een specifieke werk gerelateerde situatie.
 • Als jij onze geselecteerde kandidaat bent dien je ons enkel nog de nodige administratieve documenten te bezorgen (uittreksel uit het strafregister, kopie diploma enz.).
 • Klaar voor je eerste werkdag in ons team!

Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten

VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

 

Over het selectieproces: 

Sofie Van De Vijver

T. 02/525 23 27

M. sofie.vandevijver@hr-rail.be

Over de inhoud van de job : 

Nathalie Ledent

T. 02/525 35 50

M. nathalie.ledent@hr-rail.be

Indien je geïnteresseerd bent voor deze selectie, nodigen we je uit jouw kandidatuur in te dienen.

Indien je je diploma in het buitenland hebt behaald, zal je in het bezit moeten zijn van een gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door de Vlaamse Overheid (NARIC-Vlaanderen) vóór je tewerkstelling.