Laden...

team leader van het centraal bureau - derde betaler

Datum: 20-apr-2021

Plaats: Brussel/Bruxelles, BE

Bedrijf: Infrabel - HR Rail

DE WERKOMGEVING

 

HR Rail is de juridische werkgever van het voltallige personeel van de Belgische spoorwegen, waarvan het merendeel aan de slag is bij NMBS en Infrabel. Vanuit onze rol als integrale dienstverlener streven we naar een maximale ondersteuning van de spoorbedrijven en -medewerkers en dit op vlak van tal van HR-processen: selectie en aanwerving, loopbaan en interne mobiliteit, transversale opleidingen, gezondheid en welzijn op het werk, juridisch advies, sociaal overleg en sociale dienstverlening.

 

Binnen HR Rail is de dienst Care4Rail verantwoordelijk voor het medisch-maatschappelijk beleid van de Belgische spoorwegen.

 

De Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail (KGV) maakt deel uit van deze dienst en is de verzekeringsinstelling voor het statutair personeel, voor wat de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging betreft.

 

Het centraal administratief bureau van de KGV is op zoek naar een gemotiveerde en dynamische team leader voor een pakket aan gevarieerde taken. 

 

De werkzetel is in de onmiddellijke omgeving van het station Brussel-Zuid.

DE JOB

 

Als team leader van het centraal bureau – derde betaler ben je verantwoordelijk voor de derdebetalersfacturatie op federaal (RIZIV) en regionaal niveau. In dit verband zie je erop toe dat de betalingen binnen de wettelijke termijnen worden verricht. Je zorgt voor een efficiënte werkverdeling en voor de follow-up van problemen die de medewerkers ondervinden, zodat zo goed mogelijk aan de behoeften van de zorgverleners en de ziekenhuizen kan worden voldaan. 

 • Je organiseert, verdeelt en controleert de werkzaamheden met betrekking tot elektronische en papieren facturatie en je houdt toezicht op het naleven van de betalingstermijnen in samenwerking met de team supervisors zodat de operationele doelstellingen worden bereikt en de processen op een efficiënte en correcte manier worden uitgevoerd 
 • Je biedt operationele ondersteuning en coacht je teamleden bij de uitvoering van de werkprocedures. 
 • Als SPOC geef je antwoorden aan je medewerkers en collega’s van de GGC (Gewestelijke geneeskundige centra) voor het domein gezondheidszorgen. Je werkt hiervoor regelmatig je kennis en ervaring in je vakgebied bij.  
 • Je antwoordt zorgverleners om hen oplossingen aan te reiken of hen te ondersteunen bij het zoeken naar een passend antwoord op hun vragen
 • Je vertegenwoordigt de KGV in de informaticacommissie van het RIZIV en van het AVIQ voor derdebetalersfacturatie.
 • Je bent betrokken bij projecten die tot doel hebben de werking van de KGV en/of HR Rail te verbeteren.

JOUW PROFIEL

 

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma (of gelijkwaardig door ervaring)
 • En je hebt minstens 2 jaar ervaring met het leiden van een team.

 

 

Toegangsvoorwaarden voor interne medewerkers van de Belgische spoorwegen:

 • Je hebt minstens 2 jaar ervaring met het leiden van een team.

EN

 • Je hebt een universitaire graad van rang 3 OF je beschikt over een masterdiploma

Referentiegraad: adviseur

 

OF

 • Je hebt een niet-universitaire graad van rang 3 en je voert al minstens 2 jaar een functie uit van rang 3

Referentiegraad: afdelingssecretaris

 

OF

 • Je hebt een niet-universitaire graad van rang 3 OF je hebt een graad van rang 4+ en je voert al minstens 2 jaar een functie uit van rang 4+. 

Referentiegraad: bureauchef

 

Als je aangesteld wordt in deze functie, blijf je 3 jaar geneutraliseerd in deze werkzetel (tenzij je promotie maakt).

 

Technische competenties: 

 

 • Je kan vlot werken met de toepassingen van MS Office.
 • Je hebt een goede kennis van het Frans.


Pluspunten zijn kennis of ervaring met:

 • Het domein gezondheidszorgen of een mutualiteit;
 • Processen en interne regelgeving van de Belgische spoorwegen;
 • Linux;
 • Riziv-reglementering.

 

Gedragscompetenties:

 

 • Je kan goed plannen en organiseren in functie van de te bereiken doelstellingen en met respect voor deadlines.
 • Je begrijpt het belang van procedures voor de werking van de onderneming. 
 • Je hebt aandacht voor de noden en wensen van klanten en je komt er op een gepaste manier aan tegemoet;
 • Je communiceert, zowel schriftelijk als mondeling op een duidelijke en gestructureerde manier, aangepast aan het doelpubliek.
 • Je analyseert de problemen op een grondige en nauwkeurige manier, je houdt ervan de details te begrijpen om een gepaste oplossing te kunnen bieden.
 • Je houdt ervan om anderen te begeleiden, op te volgen bij te sturen en taken te verdelen volgens de mogelijkheden van je teamleden.

 

HR Rail wil de maatschappelijke diversiteit weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

ONS AANBOD

 

 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Een gevarieerde en uitdagende job in een dynamisch en boeiend kader.
 • Mogelijkheid tot initiatief nemen, jezelf te ontwikkelen en je kennis te verbreden.
 • Variabele werktijd.
 • Een aantrekkelijk salaris met bijkomende voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,…). 
 • Een treinabonnement voor het volledige Belgische spoorwegnet. 

WELKE STAPPEN DOORLOOP JE?

 

 1. Als je interesse hebt voor deze functie, stel je dan kandidaat door je in te schrijven via onze website: https://jobs.hr-rail.be.
 2. Na een positieve screening van je CV en motivatie zal je uitgenodigd worden om een online persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen, en om deel te nemen aan een reeks online niet-eliminerende selectietesten.
 3. Hierna volgt een (online) selectiegesprek, waarin verder gepeild wordt naar je interesse voor de functie, je vaardigheden en je competenties zoals omschreven in de vacature.
 4. Als jij de kandidaat bent die we zoeken, dien je ons de nodige administratieve documenten te bezorgen (uittreksel uit het strafregister, kopie diploma enz.).
 5. Klaar voor je eerste werkdag in ons team!

 

HR Rail behoudt zich het recht om het aantal kandidaten te beperken tot diegene die het meest overeenstemmen met het gezochte profiel.

Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten. 
 

VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

 

JOB 4944 : 

 

Over het selectieproces: 
Sofie Van De Vijver
T. 02/525.23.27
M.
sofie.vandevijver@hr-rail.be

  
Over de inhoud van de job:
Inge Vandekerckhove
T. 02/525.25.74 
M.
inge.vandekerckhove@hr-rail.be

 

of
 

Karina Van Gestel
T. 02/525.35.51
M.
karina.vangestel@hr-rail.be 

 

Indien je geïnteresseerd bent voor deze selectie, nodigen we je uit jouw kandidatuur in te dienen.

Indien je je diploma in het buitenland hebt behaald, zal je in het bezit moeten zijn van een gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door de Vlaamse Overheid (NARIC-Vlaanderen) vóór je tewerkstelling.