Laden...
 

Teamleader Service Desk Time

Job ID:  21283
Locatie: 

Brussel/Bruxelles, BE

DE JOB

 

De Service Desk Time die deel uitmaakt van de dienst Career, Talent, Pay & Time, is op zoek naar een enthousiaste team leader met feeling voor administratief werk, oog voor detail én voor het coachen van medewerkers.

 

De Service Desk Time staat in voor het gegevensbeheer inzake de werktijd: deeltijdse arbeid, loopbaanonderbrekingen, onbezoldigde afwezigheden, overuren, verlofrechten van niet-statutaire personeelsleden, … en dit voor zowel NMBS, Infrabel als HR Rail. Tevens is het bureau ook het aanspreekpunt wat betreft de tijdsregistratie van HR Rail personeelsleden.

 

In deze rol van team leader bent u verantwoordelijk voor het aansturen en ontwikkelen van je teamleden en de activiteiten in verband met het beheer van de tijdsgegevens. Je ondersteunt je klanten met als doel bij te dragen aan een maandelijkse, correcte en tijdige bezoldiging van alle medewerkers van de Belgische spoorwegen. Dit omvat, onder andere, volgende taken:

 

 • Je motiveert en coacht de teamsupervisors en administration officers om hen te stimuleren tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere ontwikkeling
 • Je organiseert, verdeelt en superviseert het werk zodat de operationele doelstellingen worden behaald en de processen efficiënt, correct en klantvriendelijk verlopen
 • Je geeft professioneel advies en begeleidt klanten en stakeholders om hen oplossingen aan te reiken en/of maximaal te ondersteunen in het vinden van een gepast antwoord op hun vraag. 
 • Je onderhoudt werkrelaties met verschillende partners (HR@yourservice, HR BP’s, andere diensten van HR Rail, filialen, …) zodat je door een goede samenwerking een vlot en efficiënt verloop van de processen kan garanderen. 
 • Je werkt je kennis van jouw vakgebied regelmatig bij en deelt je kennis en ervaring met je teamleden en andere team supervisors om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren
 • Je formuleert verbetervoorstellen in samenwerking met je hiërarchie om de regelgeving in lijn te houden met de behoeften die je vaststelt op het terrein met als doel de processen te optimaliseren en vereenvoudigen
   

JOUW PROFIEL

 

Je beschikt over een masterdiploma of beschikt over aantoonbare relevante ervaring. Ervaring inzake People Management is een pluspunt.

Als interne medewerker van de Belgische spoorwegen kan je ook deelnemen: 

 • Je hebt een universitaire graad van rang 3 OF je beschikt over een masterdiploma

Referentiegraad : Adviseur 

OF

 • Je hebt een niet universitaire graad rang 3 en je werkt sinds minimum twee jaar in een functie van rang 3. 

Referentiegraad : Afdelingssecretaris (statutair) of specialist (contractueel)

OF

 • Je hebt een niet universitaire graad rang 3 OF je hebt een graad van rang 4+ en je werkt sinds minimum twee jaar in een functie van rang 4+. 

Referentiegraad : Bureauchef (statutair) of specialist (contractueel)

 

Technische competenties:

 • SAP
 • Open Text
 • Goede kennis van Excel, Word en Outlook
 • Je bent functioneel tweetalig (bij voorkeur niveau Frans B2) 
 • Kennis van regelgeving bundel 541, 542 is een troef
 • Kennis HR processen (deeltijdse arbeid, volledige LBO, NS Materies, VZB, politiek verlof, ongewettigde afwezigheid) 

 

Gedragscompetenties:

 • Oplossingsgericht denken: Je analyseert problemen grondig en bekijkt deze vanuit verschillende standpunten om optimale oplossingen te bedenken, met oog voor optimalisering en verbetering 
 • Plannen en organiseren: Je zorgt voor doeltreffende organisatie en opvolging van taken en opdrachten, met oog voor deadlines en prioriteiten
 • Beslissingen nemen: Je handelt proactief en neemt verantwoordelijkheid op om oplossingen aan te reiken
 • Klanten adviseren: Je bouwt duurzame relaties op met jouw klanten door in te spelen op hun noden, advies op maat te bieden en te waken over klantentevredenheid.
 • Medewerkers ontwikkelen: Je begeleidt medewerkers tot optimale prestaties, groei in hun functie en de verruiming van hun loopbaankansen.
 • Zich flexibel opstellen: Je neemt een flexibele houding aan om efficiënt in te spelen op veranderende omstandigheden en diverse situaties.


HR Rail wil de maatschappelijke diversiteit weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet je geslacht, leeftijd, origine of beperking. 
 

ONS AANBOD

 

 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Een afwisselende en uitdagende job in een dynamische omgeving waar de mens centraal staat. 
 • Een aantrekkelijk salaris en tal van extralegale voordelen. (hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdcheques,  etc.)
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling.
 • Een treinabonnement 1e klasse op het volledige Belgische spoorwegnet.
 • Flexibele werktijden en de mogelijkheid tot telewerk, 3 dagen/week.
 • Een goed evenwicht tussen werk en privé.

DE WERKOMGEVING

 


HR Rail, dat is waar we samenwerken, waar we onze klant altijd op de eerste plaats zetten, waar we verantwoordelijkheid opnemen en waar we telkens streven naar de hoogst mogelijke efficiëntie in elke procedure en elk project. Dat is ons DNA ten voeten uit, onze CORE: collaboration, client orientation, responsability and efficiency.

 

Het merendeel van onze collega’s werkt voor onze klanten: NMBS en Infrabel. Vanuit onze rol als integrale dienstverlener streven we naar een maximale ondersteuning van de spoorbedrijven en -medewerkers en dit op vlak van tal van HR-processen. Wij spelen een belangrijke rol in het leveren van bekwaam, efficiënt en toegewijd personeel om de doelstellingen van onze klanten te ondersteunen. Op die manier dragen we bij tot duurzame mobiliteit, een belangrijk thema voor HR Rail.

 

Je werkplek bevindt zich vlakbij het station Brussel-Zuid.

WELKE STAPPEN DOORLOOP JE?

 

Stel je kandidaat op https://hr-rail.be/nl/Jobs
 

 1. Na screening van jouw cv en motivatiebrief zal je uitgenodigd worden om een online persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen, en om deel te nemen aan een reeks online niet-eliminerende selectietesten.
 2. Hierna volgt een online selectiegesprek, waarin verder gepeild wordt naar je interesse voor de functie, je vaardigheden en je competenties zoals omschreven in de vacature. Dit selectiegesprek zal worden voorafgegaan door een case-study.
 3. Je bezorgt ons een aantal documenten: uittreksel strafregister, kopie van je diploma, …
 4.  Als jij de kandidaat ben die we zoeken, zouden we jij graag in ons team verwelkomen!

 

Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten. 

 

HR Rail behoudt zich van het recht om de kandidaturen te beperken tot de kandidaten waarvan het profiel het beste aansluit bij het gevraagde profiel.

VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

 

Over het selectieproces : 
Zoë Mbeka - recruiter
T. 02 432 28 72
M. Zoe.mbeka@hr-rail.be


Over de job inhoud : 
An Alleyn
T. : +32 2 525 25 15
M. an.alleyn@hr-rail.be 

Indien je geïnteresseerd bent voor deze selectie, nodigen we je uit jouw kandidatuur in te dienen.

Indien je je diploma in het buitenland hebt behaald, zal je in het bezit moeten zijn van een gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door de Vlaamse Overheid (NARIC-Vlaanderen) vóór je tewerkstelling.

Job ID:  21283
Locatie: 

Brussel/Bruxelles, BE