Manager BRM Support Services

Job ID:  28406
Locatie: 

Brussel/Bruxelles, BE

Studieniveau:  Master-niveau of gelijkwaardig
Ervaring:  Medior

 

DE JOB

 

Als Manager BRM Support Services ben je het aanspreekpunt voor de ondersteunende directies van Infrabel en je ziet erop toe dat de nodige ICT-producten en diensten geleverd worden om de vooropgestelde digitalisatieplannen te realiseren. Je waakt over de verdeling en het verbruik van de informatiseringsbudgetten en je detecteert proactief synergieën. Bovendien ondersteun je en bouw je het Competence Center verder uit. 

Volgende taken behoren tot je takenpakket:

 • Je bent verantwoordelijk voor het Business Relationship Management en verzamelt en structureert de ICT-noden van de business binnen Infrabel. Bovendien zoek je proactief naar synergiën tussen entiteiten ten einde een duidelijk, kostenbewust projectplan op te stellen, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende stakeholders in alle fasen van het project te duiden en goede samenwerkingen te bewerkstelligen.
 • Je volgt ICT-projecten op en waakt over de volledige product levenscylcus.
 • Je selecteert externe IT-leveranciers en -partners, rekening houdend met de organisatiestrategie en de geldende aankoopprocedures. Bovendien bouw je sterke werkrelaties uit teneinde ICT-projecten efficiënt te realiseren, externe samenwerkingen goed op te volgen gedurende alle projectfasen en te garanderen dat alles uitgevoerd wordt volgens de overeengekomen SLA's.
 • Je volgt het financieel beheer van het eigen team op via budgetcyclusbeheer, stockbeheer, risicobeheer en de optimalisatie van de activa. 
 • Je ondersteunt en bouwt het Competence Center (Power BI, Sharepoint, End-User oplossingen) verder uit. 
 • Je geeft leiding aan een team van experts (nl. 80 medewerkers). Je moedigt de samenwerking tussen de teams aan, verzekert de autonomie en de continue ontwikkeling van de kennis, de vaardigheden en de knowhow van de medewerkers. Bovendien begeleid je en stimuleer je de medewerkers bij het uitvoeren van hun taken met het oog op de realisatie van de doelstellingen.
 • Je draagt bij tot de formulering van de strategische doelstellingen van je entiteit en vertaalt deze in operationele doelstellingen. Je ziet erop toe dat de doelstellingen bereikt worden rekening houdende met de noden van de klant en de vereisten op vlak van kwaliteit, budget, veiligheid, wettelijke verplichtingen, ...
 • Je werkt op een pro-actieve wijze mee aan de realisatie van ICT BusinessPlan.
 • Je volgt de activiteiten binnen de eigen entiteit nauw op en wijst de nodige middelen toe in functie van de prioriteiten en behoeften. Bovendien hou je rekening met de coherentie de activiteiten, en beoog je telkens een efficiënte dienstverlening aan te bieden die voldoet aan de kwaliteitseisen van de organisatie.
 • Je promoot, ondersteunt en vertegenwoordigt een cultuur en organisatie gericht op het nemen van initiatief en voortdurende verbetering en vernieuwing van assets, diensten, procedures en instrumenten binnen de verschillende teams teneinde de efficiëntie van de entiteit te verhogen en te streven naar de invoering van de door de organisatie gewenste veranderingen.

JOUW PROFIEL

 

 • Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt minimum 5 jaar professionele ervaring en kan terugvallen op een ervaring binnen een ICT-omgeving. 
 • Je hebt ervaring met het aansturen van een team. 
 • Je hebt een ervaring in project- en changemanagement. Dit houdt in dat je kan terugblikken op een ervaring in het beheer van projecten met een brede organisatorische impact waardoor je in staat bent deze te implementeren overeenkomstig de vereisten op het vlak van budget, planning, kwaliteit en scope.
 • Je hebt ervaring met het beheer van budgetten (nl. budgetbeheer, bepaling investerings- en
 • Exploitatiebudgetten,…). 
 • Je kan terugblikken op een ervaring in een klantgerichte functie waar je een ruim netwerk aan klantencontacten diende te onderhouden. 
 • Je hebt kennis van de wetgeving overheidsopdrachten
 • Je bent vertrouwd om op strategisch niveau na te denken en verschillende standpunten in te nemen, je behoudt daarbij een pragmatische en oplossingsgerichte ingesteldheid. 
 • Je kan prioriteiten stellen op een doordachte en evenwichtige manier. 
 • Je ontwikkelt een lange termijnvisie m.b.t. mogelijke toekomstige ontwikkelingen binnen jouw domein.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en weet je gesprekspartner te overtuigen, en voelt je comfortabel bij het voeren van onderhandelingen. 
 • Je bent vertrouwd met de opmaak van rapporten en schriftelijke communicatie. 
 • Je stelt alles in het werk om de vastgelegde doelstellingen te bereiken, je prestaties voortdurend te verbeteren en je mobiliseert de nodige middelen.
 • Je blijft voortdurend op de hoogte van de evoluties en de ontwikkelingen binnen je eigen vakdomein en deze van de eigen entiteit en zoekt actief naar alle relevante informatie teneinde risico's en opportuniteiten die van invloed zijn op de entiteit, te detecteren en te anticiperen op marktontwikkelingen.
 • Je praat vlot Frans of Nederlands en hebt een goede actieve kennis van de andere taal. Daarnaast heb je een goede kennis van het technisch Engels.

Infrabel wil de maatschappelijke diversiteit weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet om je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

ONS AANBOD

 

 • Een boeiende en afwisselende job.
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.
 • Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière.
 • Veel flexibiliteit, zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen.
 • Gratis reizen met de trein.

DE WERKOMGEVING

 

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België. Met zo’n 10.000 medewerkers werken we aan een betrouwbaar en modern spoorwegnet: om de mobiliteitsbehoeften van onze samenleving mee te ontwikkelen en bij te dragen aan een duurzame samenleving.

De directie I-ICT is verantwoordelijk voor het ontwerp, de levering, de indienststelling, het beheer en onderhoud van alle IT- en telecom-componenten die nodig zijn voor het beheer van het spoornet.
De divisie I-ICT51 BRM Support Services is vandaag op zoek naar een nieuwe manager. 

Onze burelen bevinden zich vlakbij het station Brussel-Zuid. Tevens is telewerk mogelijk (3 dagen/week). 

WELKE STAPPEN DOORLOOP JE?

 

Solliciteer online > Wij nemen contact met je op > CV-Screening > Selectiegesprek > Assessment >Visiegesprek > Welkom bij Infrabel!
Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten.

Je kan je kandidatuur indienen tot en met 10/02/2023!

VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

 

Karolien Hendrickx, Talent Advisor | Tel: 02/432 51 71 | E-mail: karolien.hendrickx@infrabel.be

Vergeet niet een profiel aan te maken via “Mijn Profiel”. Je kan er niet alleen je gegevens aanvullen, maar ook “job alerts” aanmaken volgens jouw interesses. Zo krijg je de nieuwe jobs die bij jou passen als eerste in je mailbox.

Job ID:  28406
Locatie: 

Brussel/Bruxelles, BE

Studieniveau:  Master-niveau of gelijkwaardig
Ervaring:  Medior
Camille werkt als Telecom Engineer bij ons en vertelt wat haar job zo boeiend maakt.
Koen, technieker sporen bij Infrabel, vertelt hoe zijn werkdag eruit ziet.