Team Leader IT - Business Relationship Management - Strategy & Communication

Job ID:  29037
Locatie: 

Brussel/Bruxelles, BE

Studieniveau:  Master-niveau of gelijkwaardig
Ervaring:  Medior

 

DE JOB

 

Als Team Leader heb je als voornaamste taak het proactief opvolgen van ICT-behoeften, het realiseren van passende oplossingen binnen het Infrabel landschap en het beheren van informatiseringsbudgetten teneinde de directie « Strategy & Corporate  & Public Affairs»  van Infrabel   te begeleiden bij het opstellen en verwezenlijken van hun informatisatie- en telecommunicatieplannen.

 

Met andere woorden:

 • Beluisteren, definiëren en structureren van de ICT-noden van de directie « Strategy & Corporate  & Public Affairs», alsook zoeken/creëren van synergieën tussen de behoeftes van alle directies teneinde een duidelijk, kostenbewust projectplan op te stellen, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende stakeholders in alle fasen van het project te duiden en goede samenwerkingen te bewerkstelligen.
 • Analyseren van klantenbehoeften op een proactieve manier 
 • Expertise van het eigen team, daar waar nodig en gebudgetteerd, ter beschikking stellen van de BRM’s van andere directies
 • Onderhouden van klantencontact in samenwerking met de eigen medewerkers/medewerksters in het kader van client-service management teneinde het gebruik van bestaande tools maximaal te faciliteren
 • De betrokkenheid en verantwoordelijkheid van technische profielen binnen de eigen entiteit vergroten, een kwalitatieve samenwerking uitbouwen met interne en externe partners, continu de verschillende opportuniteiten detecteren en de impact van wijzigingen naar de eindgebruiker monitoren. 
 • Uitvoeren en opvolgen van de effectieve implementatie en de continue kwaliteitsbewaking van de geleverde en ontwikkelde producten of diensten alsook opstellen en leveren van een handleiding over de ingebruikname en werking teneinde de kwaliteit van het volledige dienstverleningsproces te waarborgen. 
 • Bijdragen tot de formulering van de tactische doelstellingen van de entiteit met behulp van een roadmap, deze vertalen in operationele doelstellingen rekening houdend met de beperkingen in budget en personeel, stellen en onderscheiden van de daaruit voortvloeiende prioriteiten en zorgen voor de effectieve uitvoering van de activiteiten van het team teneinde de strategische doelstellingen van de entiteit te bereiken. 

 

 • Projectplannen opstellen (tijdschema, prioriteiten en budgetten) en de nodige toewijzing van de beschikbare middelen bepalen teneinde de doelstellingen van het project in termen van tijd, budget en kwaliteit te bereiken. 
 • Continu bewaken van het evenwicht tussen het ontwikkelen van nieuwe producten en aannemen van nieuwe projecten het onderhoud en het oplossen van incidenten gekoppeld aan reeds geleverde services en producten teneinde de beschikbare medewerkers/medewerksters en middelen proactief op een optimale manier toe te wijzen. 
 • Optreden als autoriteit in het aanbestedingsproces, deelnemen aan het ontwerp, de onderhandeling en de opvolging hiervan evenals inhoudelijk voorbereiden van en participeren aan interne meetings of Solutions Comités waarin nieuwe technologieën en software pakketten worden geanalyseerd en besproken teneinde de technische haalbaarheid, impact en de uiteindelijke tevredenheid te maximaliseren. 
 • Coördineren en superviseren van de verschillende activiteiten van het team volgens de prioriteiten en vaardigheden van elke persoon, geven van instructies, controleren en evalueren van deze activiteiten teneinde een efficiënte dienst te verlenen die voldoet aan de deadlines en kwaliteitseisen van de organisatie. 
 • Begeleiden, motiveren, evalueren en ontwikkelen van de kennis, competenties en autonomie van de medewerkers/medewerksters teneinde hun prestaties te verbeteren, bij te dragen aan hun ontwikkeling en hun investering in hun werk te onderhouden. 
 • Voortdurend op de hoogte blijven van de evoluties en ontwikkelingen binnen het eigen domein, ontwikkelen van kennis met betrekking tot de activiteiten van de eigen entiteit en aandacht hebben voor alle relevante informatie teneinde de eigen geloofwaardigheid te vergroten door middel van een dienstverlening die permanent gebaseerd is op geactualiseerde kennis en te anticiperen op marktontwikkelingen.
 • Capaciteitsplanning opstellen en onderhouden van het team, een opleidingsplan voorzien voor interne medewerkers

JOUW PROFIEL

 

 • Deze functie staat reglementair open voor alle medewerkers vanaf Rang 3 en alle medewerkers in het NRP.
 • Je hebt een goede kennis van de organisatie en de werking van Infrabel en meer specifiek van I-ICT. 
 • Je hebt minimum 5 jaar ervaring binnen een ICT-omgeving. 
 • Je bent in staat om strategisch na te denken en verschillende standpunten in te nemen, terwijl je een pragmatische en oplossingsgerichte houding aanhoudt. 
 • Je ontwikkelt een lange termijn visie over mogelijke toekomstige ontwikkelingen in je vakgebied.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en weet je gesprekspartner te overtuigen, en voelt je comfortabel bij het voeren van onderhandelingen. 
 • Je houdt rekening met je gesprekspartner en je past je communicatiestijl gemakkelijk aan. 
 • Je hebt minimum 3 jaar ervaring met het beheer van projecten, een eerste ervaring met het aansturen van een team is een plus. 
 • Je hebt oog voor de behoeften, de vragen en de klachten van klanten en (interne en externe)  stakeholders en je stemt je acties daarop af.
 • Je praat vlot Frans of Nederlands en hebt een goede actieve kennis van de andere taal. Daarnaast heb je een goede kennis van het technisch Engels.


Infrabel wil de maatschappelijke diversiteit weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet om je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

ONS AANBOD

 

 • Een boeiende en afwisselende job
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving
 • Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière
 • Veel flexibiliteit, zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen
 • Gratis reizen met de trein

DE WERKOMGEVING

 

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België. Met zo’n 10.000 medewerkers werken we aan een betrouwbaar en modern spoorwegnet: om de mobiliteitsbehoeften van onze samenleving mee te ontwikkelen en bij te dragen aan een duurzame samenleving.

 

De directie I-ICT levert met haar 900 medewerkers diensten en ondersteuning voor alles wat verband houdt met informatica en telecommunicatie (project, levering, ondersteuning, beheer en onderhoud). Infrabel heeft een van de meest uitgebreide IT-netwerken van België om de applicaties die nodig zijn voor het beheer van het treinverkeer en de spoorinfrastructuur, te ondersteunen.

WELKE STAPPEN DOORLOOP JE?

 

Solliciteer online > Wij nemen contact met je op > Selectiegesprek > Welkom bij Infrabel!

Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten.
 

VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

 

Vivien Debroux, Talent Acquisition Specialist | Tel: 02/432.22.18  | E-mail: vivien.debroux@infrabel.be

Vergeet niet een profiel aan te maken via “Mijn Profiel”. Je kan er niet alleen je gegevens aanvullen, maar ook “job alerts” aanmaken volgens jouw interesses. Zo krijg je de nieuwe jobs die bij jou passen als eerste in je mailbox.

Job ID:  29037
Locatie: 

Brussel/Bruxelles, BE

Studieniveau:  Master-niveau of gelijkwaardig
Ervaring:  Medior
Camille werkt als Telecom Engineer bij ons en vertelt wat haar job zo boeiend maakt.
Koen, technieker sporen bij Infrabel, vertelt hoe zijn werkdag eruit ziet.