Financial Business Partner

Job ID:  23886
Locatie: 

Brussel/Bruxelles, BE

Studieniveau:  Master-niveau of gelijkwaardig
Ervaring:  Junior/Medior/Senior

 

DE JOB

 

Volgende taken worden uitgevoerd door de Financial Business Partner:

 • In samenspraak met de Central Financial Business Partner ICT bijdragen tot de strategische financiële beslissingen binnen Directie I-ICT en coördineren van de ontwikkeling van meerjareninvesteringsplannen teneinde de strategische doelstellingen te realiseren.
 • Ondersteunen en adviseren van de Directie I-ICT bij de opmaak van het investeringsbudget en het exploitatiebudget alsook ondersteuning bieden bij de maandelijkse financiële afsluiting, de opvolging van openstaande bestellingen en facturen, de werktijdregistratie en de opmaak van de financiële inventaris teneinde het (Senior) management van voldoende informatie te voorzien om beslissingen te nemen en bij te dragen tot het behalen van de organisatiedoelstellingen.
 • Opstellen, coördineren en opvolgen van de financiële rapportering(procedures) teneinde de dagelijkse operationele processen te ondersteunen en te allen tijde de correcte financiële gegevens te rapporteren die nodig zijn voor het nemen van strategische financiële beslissingen.
 • Fungeren als aanspreekpunt en adviseren van belanghebbenden inzake financiële aangelegenheden teneinde de betrokkenen te voorzien van de nodige informatie waardoor verdere stappen in het proces mogelijk worden en ze te ondersteunen in het oplossen van problemen en het nemen van beslissingen.
 • Aansturen van de opvolging en controle van budgetten en er op toezien dat ze gerespecteerd worden teneinde deze gegevens van nabij te monitoren en indien nodig tijdig te kunnen bijsturen.
 • Coördineren en superviseren van de verschillende financiële activiteiten van het team volgens de prioriteiten en vaardigheden van elke persoon, geven van instructies, controleren en evalueren van deze activiteiten alsook deelnemen aan deze activiteiten in geval van nood teneinde een efficiënte dienst te verlenen die voldoet aan de deadlines en kwaliteitseisen van de organisatie.
 • Begeleiden, motiveren, opleiden, ondersteunen en evalueren van de medewerk(st)ers teneinde hun prestaties te verbeteren, bij te dragen aan hun ontwikkeling en hun investering in hun werk te onderhouden.
 • Coördineren en organiseren van projecten rond de evolutie en digitalisering van de controlling processen en ondersteuning bieden in het gebruik van de verschillende SAP-modules teneinde te voldoen aan de kwaliteitseisen van de organisatie.
 • Verzamelen, onderzoeken, analyseren en integreren van complexe (financiële) informatie met betrekking tot projecten/ activiteiten/ entiteiten, formuleren van een geïntegreerde en volledige conclusie/ advies en creëren van een draagvlak voor het advies of de beslissing teneinde de besluitvorming te ondersteunen en te oriënteren.
 • Deelnemen als expert en advies verlenen aan de betrokken head ofs in begrotingsconclaven en investment boards, consolideren van de resultaten en conclusies van deze vergaderingen en verder bespreken met de head ofs teneinde ondersteuning te bieden in zowel dagelijkse operationele processen als financiële strategische beslissingen van het management.

Het betreft een functie van niveau rang 3, en van klasse 6 volgens het New Reward Plan (NRP).

Werkzetel: Brussel-Zuid

JOUW PROFIEL

 

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma in een financiële of een economische richting of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt minimum 5 jaar ervaring in deze materie.
 • Je bent ervaren in Power BI, SAP en andere financiële tools.
 • Je hebt een uitgebreide technische kennis omtrent financiële processen.
 • Je weet wat projectmanagement inhoudt en hebt hiermee ervaring.
 • Je spreekt één van beide landstalen perfect en hebt een praktische kennis van de andere landstaal.

Infrabel wil de maatschappelijke diversiteit weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet om je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

ONS AANBOD

 

 • Een boeiende en afwisselende job.
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.
 • Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière.
 • Veel flexibiliteit, zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen.
 • Gratis reizen met de trein.

DE WERKOMGEVING

 

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België. Met zo’n 10.000 medewerkers werken we aan een betrouwbaar en modern spoorwegnet: om de mobiliteitsbehoeften van onze samenleving mee te ontwikkelen en bij te dragen aan een duurzame samenleving.

WELKE STAPPEN DOORLOOP JE?

 

Solliciteer online > Wij nemen contact met je op > Selectiegesprek > (Medisch onderzoek >) Welkom bij Infrabel!

Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten.

VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

 

David Stuvers | Tel: 02 432 52 09 | E-mail: david.stuvers@infrabel.be

COMPETENTIES

Integriteit N2 : Zorgt ervoor dat iedereen binnen [entiteit/project/vakgebied] op de hoogte is van de geldende waarden, normen, regels, procedures en afspraken
Analyseren N2 : Komt tot een grondig begrip met betrekking tot de oorzaak en gevolg van complexe problemen/situaties
Oordelen vormen N2 : Ontwikkelt vanuit een complexe problematiek/situatie een veelzijdig, duidelijk en genuanceerd standpunt
Kennis delen N2 : Schept een klimaat en kader dat kennisdeling stimuleert en faciliteert
Initiatief nemen N2 : Anticipeert op lange en middellange termijn opportuniteiten en problemen voor [entiteit/project/vakgebied] en/of het bedrijf en initieert de gepaste acties

Vergeet niet een profiel aan te maken via “Mijn Profiel”. Je kan er niet alleen je gegevens aanvullen, maar ook “job alerts” aanmaken volgens jouw interesses. Zo krijg je de nieuwe jobs die bij jou passen als eerste in je mailbox

 

Job ID:  23886
Locatie: 

Brussel/Bruxelles, BE

Studieniveau:  Master-niveau of gelijkwaardig
Ervaring:  Junior/Medior/Senior
Camille werkt als Telecom Engineer bij ons en vertelt wat haar job zo boeiend maakt.
Koen, technieker sporen bij Infrabel, vertelt hoe zijn werkdag eruit ziet.