Workforce Planning Expert

Job ID:  27710
Locatie: 

Brussel/Bruxelles, BE

Studieniveau:  Master-niveau of gelijkwaardig
Ervaring:  Senior

 

DE JOB

Gezien het nijpende tekort aan technische profielen op de arbeidsmarkt ziet Infrabel het als zijn plicht om de competenties die het reeds in huis heeft, optimaal te benutten, de nodige mannen en vrouwen aan te trekken om het bedrijf te helpen zijn opdrachten uit te voeren en om de continuïteit van zijn activiteiten te verzekeren op scharniermomenten in de loopbaan van zijn medewerk(st)ers (interne mobiliteit, pensionering, enz.).

Als Workforce Planning Expert verleen je advies aan het top management van Infrabel bij het nemen van beslissingen betreffende het toekomstgerichte beheer van functies en competenties. 

Je werk omvat meer bepaald de volgende taken:

 • Je bepaalt een korte-, middellange- en langetermijnstrategie inzake het toekomstgerichte beheer van functies en competenties (Workforce Planning).
 • In overleg met onze directie Human Resources en onze directie Finances stel je middellange- en langetermijnvooruitzichten betreffende het personeel op, waarbij je rekening houdt met de vereisten van het financieel plan, de doelstellingen van het businessplan en de vooruitzichten van de arbeidsmarkt, in functie van de technische filières en geografische zones, het regelgevend kader, enz. Je verleent het top management tevens advies bij het nemen van strategische beslissingen (over het al dan niet centraliseren van activiteiten, technische filières in de toekomst, de te digitaliseren processen, het versterken van strategische activiteiten, enz.).
 • Je werkt nauw samen met onze directie Finances om de kostenplaatsen en de kostenstructuur met betrekking tot het personeel te analyseren. Je vertaalt het financiële budget naar een FTE-budget, met bijzondere aandacht voor de diversiteit van de beroepen bij Infrabel en zijn verschillende werkzetels.
 • Je werkt samen met de technische en operationele diensten om te verzekeren dat de FTE-Models (modellering van het operationeel budget op het vlak van workforce) worden bijgewerkt en/of ontwikkeld.
 • Je volgt de evolutie van het personeel van de directie Operations regelmatig op ten opzichte van de personeelsbudgetten zoals vastgelegd in het financieel plan en de doelstellingen van het business plan. In deze context anticipeer je op opportuniteiten en risico's en stel je dossiers inzake de rekruteringsbehoeften (op macro- en microniveau) op. Je toetst af of de bestellingen inzake rekrutering bij de operationele entiteiten afgestemd is op de doelstellingen van het business plan (evolutie van de beroepen, digitalisering, enz.).
 • Je rapporteert regelmatig aan de leden van het senior management van Infrabel.
 • Je voert data-analyses uit overeenkomstig de data governance van Infrabel en gebruikt deze data ter ondersteuning bij het nemen van beslissingen. Je ontwikkelt een predictieve analyse-methode op basis van deze data.
 • Je ontwikkelt stuurinstrumenten inzake Workforce Planning.
 • Je beheert projecten die bedoeld zijn om de Workforce Planning bij Infrabel te ontwikkelen en te verbeteren.

 • Je verzekert een nauwgezette, duidelijke en efficiënte documentatie van de activiteiten van je team.
 • Je bouwt een netwerk van interne partners uit, onder meer binnen onze directie Operations, maar ook bij onze directie Human Resources en onze directie Finances.
 • Je coacht experts in Workforce Planning en zorgt voor hun verdere ontwikkeling. Je ziet erop toe dat de activiteiten en projecten van het team optimaal worden verdeeld in functie van de competenties en het ontwikkelingspotentieel van je medewerk(st)ers.
 • Je staat in voor de technische monitoring van ontwikkelingen met betrekking tot het toekomstgerichte beheer van functies en competenties op de externe arbeidsmarkt. Je analyseert de haalbaarheid voor Infrabel en formuleert voorstellen om je Workforce Planning-aanpak “agile” te maken en af te stemmen op de realiteit van de externe arbeidsmarkt en de interne competenties en talenten.
   

Het betreft een functie van het niveau Rang 3+, en van klasse 5 volgens het New Reward Plan (NRP).

JOUW PROFIEL

 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring met het beheer van activiteiten en projecten met betrekking tot het toekomstgerichte beheer van functies en competenties (Workforce Planning).
 • Je bent bereid om je kennis van onze spoorassets en de impact ervan op onze organisatie op het vlak van beroepen en competenties snel verder te ontwikkelen.
 • Je hebt een goede kennis van de Belgische arbeidsmarkt, onder meer wat de technische beroepen betreft.
 • Je spreekt vloeiend Frans of Nederlands en je hebt een goede, actieve kennis van de andere taal die je in staat stelt presentaties te geven, actief deel te nemen aan beroepsmatig overleg en de belangen van je dienst in die taal te verdedigen.
 • Je bent uiterst klant- en resultaatgericht.
 • Je bent in staat een langetermijnvisie te ontwikkelen betreffende de ontwikkeling van je activiteitendomein en af te stemmen binnen de context waarin ze concreet worden uitgevoerd.
 • Je beschikt over bijzonder veel overtuigingskracht om je gesprekspartners te overtuigen.
 • Je prioriteert en delegeert de uit te voeren activiteiten teneinde, enerzijds, resultaten te boeken en de termijnen na te leven, en, anderzijds, je medewerk(st)ers aantrekkelijke ontwikkelingsperspectieven te kunnen bieden.
 • Je beschikt over een hoge emotionele intelligentie.
 • Je anticipeert en analyseert de risico's die inherent verbonden zijn aan je activiteiten.
 • Je hebt zin voor innovatie, zodat je keer op keer kansen aangrijpt om continu te verbeteren.

Infrabel wil de maatschappelijke diversiteit weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet om je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

ONS AANBOD

 • Een boeiende en afwisselende job
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving
 • Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière
 • Veel flexibiliteit, zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen
 • Gratis reizen met de trein

DE WERKOMGEVING

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België. Met zo’n 10.000 medewerkers werken we aan een betrouwbaar en modern spoorwegnet: om de mobiliteitsbehoeften van onze samenleving mee te ontwikkelen en bij te dragen aan een duurzame samenleving.

WELKE STAPPEN DOORLOOP JE?

Solliciteer online > Analyse van je kandidatuur > Preselectie > We nemen contact met je op > Assessment center > Visiegesprek > Welkom bij Infrabel!

Deadline om te solliciteren : zondeg 11 december 2022.

Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten.
 

VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Marie-Pascale Dumont, Talent Acquisition Specialist | Tel: 02/212.88.43 | E-mail: mariepascale.dumont@infrabel.be

Vergeet niet een profiel aan te maken via “Mijn Profiel”. Je kan er niet alleen je gegevens aanvullen, maar ook “job alerts” aanmaken volgens jouw interesses. Zo krijg je de nieuwe jobs die bij jou passen als eerste in je mailbox.

Job ID:  27710
Locatie: 

Brussel/Bruxelles, BE

Studieniveau:  Master-niveau of gelijkwaardig
Ervaring:  Senior
Camille werkt als Telecom Engineer bij ons en vertelt wat haar job zo boeiend maakt.
Koen, technieker sporen bij Infrabel, vertelt hoe zijn werkdag eruit ziet.