Assistent Groenmanagement

Job ID:  29951
Locatie: 

Gent-Zeehaven, BE

Studieniveau:  Secundair-niveau of gelijkwaardig
Ervaring:  Junior/Medior/Senior
Categorie:  Veiligheid & Traffic Management

 

DE JOB

 

Als Assistent Groenmanagement sta je mee in voor het duurzaam vegetatiebeheer van de Infrabel-terreinen binnen het grondgebied van Maintenance Gent-Zeehaven. 

Dit omvat hoofdzakelijk het milieutechnische aspect:

 • onderhoud van dienstpaden en van het groenpatrimonium op de spoortaluds en op alle Infrabel-terreinen gelegen buiten de eigenlijke spoorinstallaties
 • de onkruidbeheersing in en in de onmiddellijke omgeving van de spoorinstallaties
 • de beheersing van de begroeiing op private terreinen langsheen de sporen


We vertrouwen je volgende taken en verantwoordelijkheden toe:

 • Je gaat groenbeheerwerken voorbereiden (bijv. maaien, kappen struiken en bomen, afvalverwijdering, …) d.m.v. plaatsbezoeken op het terrein. Hierbij hou je rekening met de voorwaarden opgelegd door de diverse bevoegde overheden (bijv. m.b.t. bermbeheer, pesticiden reductie,  …) en met de eigen interne doelstellingen alsook met de geldende veiligheidsreglementering.
 • Je voert regelmatig controles en inspecties uit van de omgeving (sporen, voetpaden, taluds, bermen, …). Hiernaast ga je toezicht houden op de correcte en veilige uitvoering van de werken (door aannemers en/of door eigen personeel) en op de naleving van de (wettelijke en technische) voorschriften.
 • Je gaat groenbeheerwerken digitaal uitwerken op basis van je opmetingen op het terrein met oog op de veiligheidsvoorschriften. 
 • Je werkt in teamverband en gaat regelmatig rapporteren naar je leidinggevende (Verantwoordelijke Groenmanagement & Spooromgeving). 
 • Je maakt gebruik van informaticatoepassingen bij het uitvoeren van je taken (MS Office,   Teams, diverse interne applicaties, …). 
 • Je maakt gebruik van plannen en luchtkaarten waarop je jou kan oriënteren. 
 • Je controleert aangelanden met het oog op het beheersen van de begroeiing op de aangrenzende percelen om de veiligheid en stiptheid van het treinverkeer te verzekeren. Bij overtredingen assisteer je de Vaststellende Beambte Infrabel bij vaststellingen voor inbreuken tegen de Wet van 27/4/2018 op de Politie van de Spoorwegen.
 • Je werkt overdag, in een regelmatig en vast arbeidsstelsel. Tijdens het maaiseizoen en bij gelegenheid kunnen weekend- of nachtprestaties noodzakelijk zijn.
 • Je kan sporadisch ingezet worden voor allerhande terreinbeheeractiviteiten en beveiligingsprocedures.

JOUW PROFIEL

 

 • Je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs 
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je bent iemand met een grote interesse in planten en groen in het algemeen. 
 • Je bent bereid om je veel buiten te begeven en je langdurig te verplaatsen op geaccidenteerd terrein. De Vlaamse weersomstandigheden schrikken jou niet af.
 • Je kan je de diverse veiligheidsprocedures van Infrabel eigen maken 
 • Je bent leergierig en bereid te slagen voor verscheidene opleidingen.
 • Je bent communicatief (zowel schriftelijk als mondeling).
 • Je bent een zelfstandige werker met zin voor verantwoordelijkheid. 

 

Vereiste gedragscompetenties:

 • Veiligheidsbewustzijn – Niveau 2
 • Communiceren – Niveau 1
 • Samenwerken – Niveau 1
 • Continu leren – Niveau 2
 • Plannen en organiseren – Niveau 1
 • Voortgang opvolgen – Niveau 2
 • Initiatief nemen – Niveau 1
 • Resultaten natreven – Niveau 1
 • Betrokkenheid – Niveau 1
 • Omgaan met stress – Niveau 1 

 

Infrabel wil de maatschappelijke diversiteit weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet om je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

ONS AANBOD

 

 • Een boeiende job met afwisseling van “binnen- en buitenwerk” 
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving
 • Veel flexibiliteit zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen.
 • De mogelijkheid jezelf te ontwikkelen door on-the-job training en te voorzien in opleidingen.
 • De mogelijkheid om je naast je takenpakket ook te ontwikkelen in je talenten en interesses die een meerwaarde kunnen hebben voor de organisatie.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen.
 • Contractuele betrekking.

DE WERKOMGEVING

 

Infrabel staat in voor de bouw, de instandhouding en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur in België. Samen met zo’n 11.000 medewerkers werken we aan een betrouwbaar en modern spoorwegnet.

 

Binnen Infrabel is Maintenance Gent-Zeehaven verantwoordelijk voor de instandhouding van de spoor- en seininstallaties binnen zijn grondgebied alsook voor het beheer en onderhoud van de terreinen in de onmiddellijke omgeving van deze technische installaties. Dit gebied omvat de noordelijke helft van de provincie Oost-Vlaanderen (regio’s Meetjesland, Gent, Waasland) en een klein gedeelte van de provincie Antwerpen (Temse-Puurs-Willebroek).
 

WELKE STAPPEN DOORLOOP JE?

 

 1. Indien u geïnteresseerd bent in deze selectie, nodigen we u uit uw kandidatuur in te dienen. 
 2. Eventueel vindt er op basis van een screening van het cv een voorafgaande selectie plaats. Die is bedoeld om een selectie te maken van de kandidaten van wie het profiel volgens de objectieve vereisten van de functiebeschrijving het best overeenstemt met het gewenste profiel. 
 3. De eindselectie gebeurt op basis van een gesprek om de specifieke competenties van de kandidaat voor de functie, diens attitude en belangstelling te beoordelen.

 

VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

 

Voor meer info over de functie kan je contact opnemen met Michael De Bruyckere, Manager Arrondissement Gent-Zeehaven, I-AM.A32 (tel. 0478/48.02.47). michael.debruyckere@infrabel.be


Voor meer info over het selectieproces kan je contact opnemen met Leen Van den Meerschaute, Senior Recruiter, 
Leen.vandenmeerschaute@hr-rail.be
 

 

Vergeet niet een profiel aan te maken via “Mijn Profiel”. Je kan er niet alleen je gegevens aanvullen, maar ook “job alerts” aanmaken volgens jouw interesses. Zo krijg je de nieuwe jobs die bij jou passen als eerste in je mailbox.

Job ID:  29951
Locatie: 

Gent-Zeehaven, BE

Studieniveau:  Secundair-niveau of gelijkwaardig
Ervaring:  Junior/Medior/Senior
Categorie:  Veiligheid & Traffic Management
Met 10 000 collega's bouwen we aan een veilig en betrouwbaar spoornet dat beantwoordt aan de uitdagingen van duurzame mobiliteit.
Koen, technieker sporen bij Infrabel, vertelt hoe zijn werkdag eruit ziet.