Cookieverklaring Jobs

Het doel van deze verklaring is bezoekers van deze site te informeren over het gebruik van cookies, het doel ervan en hoe ze kunnen worden verwijderd.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen en die het gebruik van de Website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

Wanneer en op wie is deze Cookieverklaring van toepassing?

Deze verklaring is van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van onze Website (www.jobs.infrabel.be en www.jobs.infrabel.be/HRRail.be ) wanneer zij onze pagina's bezoeken.

Het accepteren van de cookie banner geldt voor alle onderdelen van de site (www.jobs.infrabel.be en www.jobs.infrabel.be/HRRail.be). Dit betekent dat bij een volgend bezoek aan een ander deel van de site, de banner niet aan u zal worden getoond, behalve in het geval van private browsing of indien u de cookies verwijdert. 

Welke soort cookies worden gebruikt? 

De cookies op deze Website zijn “third-party” cookies, die op uw apparaat geplaatst worden door de volgende derde: SAP (SuccesFactors). Enkel strikt noodzakelijke cookies worden gebruikt. Dit zijn cookies die nodig zijn om de Website te laten functioneren en van de basisfuncties gebruik te kunnen maken. Zij kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze worden alleen ingesteld naar aanleiding van een actie van uw kant om de Website te bezoeken en alle functionaliteiten te gebruiken.

Aanbieder - Cookie - Doeleinde - Bewaartijd - Soort

 • SuccessFactors - rmk12 - Deze cookie wordt gebruikt om te onthouden of een gebruiker de cookie banner  aanvaard heeft (zodat de cookiebanner niet meer weergegeven zou worden). 30 jaar (indien u de banner heeft aanvaard) en sessie cookie (indien u de banner heeft geweigerd) - https
 • SuccessFactors - JSESSIONID - Deze cookie wordt gebruikt voor (a) session management tussen client/server en load balancing, (b) registratie en identificatie van de gebruiker opdat de website op een veilige manier, gelijkmatig en consistent werkt - Sessie - https
 • SuccessFactors - Cookie_j2w - Deze cookie wordt vervangen door JSESSION ID. Deze cookie wordt gebruikt voor (a) session management tussen client/server en load balancing, (b) registratie en identificatie van de gebruiker opdat de website op een veilige manier, gelijkmatig en consistent werkt. - Sessie - https

INFRABEL maakt daarnaast ook gebruik van UTM-technologie (Urchin Tracking Module). Dit zijn geen cookies en ook geen persoonsgegevens. Het zijn verschillende types URL-parameters die we gebruiken om de doeltreffendheid van onze campagnes te volgen, via informatie over de oorsprong van de publicatiemedia. Infrabel en HR Rail krijgen enkel statistieken met geaggregeerde gegevens.Zij laten ons toe om onze diensten te verbeteren.

Wie is de verantwoordelijke van deze Cookieverklaring? 

Infrabel NV naamloze vennootschap van publiek recht, gelegen aan de Marcel Broodthaersplein 2 te 1060 Brussel (RPR: 0869.763.267) en HR Rail NV naamloze vennootschap van publiek recht gelegen aan de Frankrijkstraat 85 te 1060 Brussel (RPR: 0541.691.353).


Volgens welke juridische grondslag verwerken wij persoonsgegevens? 

Als er persoonsgegevens worden verwerkt, dan gebeurt dit op basis van het gerechtvaardigd belang van Infrabel en HR-Rail voor de volgende doeleinden:

 • ervoor zorgen dat de Website consistent is en gelijkmatig laadt op de verschillende toegangskanalen en platformen van de Website en
 • zorgen voor een veilige log-in.

Is het mogelijk om cookies te weigeren of te verwijderen?

Als u geen cookies wilt installeren op uw computer, kan u op elk moment de installatie van cookies uitschakelen of de opgeslagen cookies verwijderen door de veiligheidsinstellingen van uw webbrowser te wijzigen. Meer informatie vindt u onder "Options", via de helpfunctie van uw browser of via onderstaande links.

Via de volgende links kan u cookies uitschakelen of cookies verwijderen die op verschillende browsers zijn geïnstalleerd:

Let wel: als het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld of geweigerd, werken sommige onderdelen van de Website niet optimaal.


Hoe kan u met ons contact opnemen?

Indien u vragen, verzoeken, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot de cookies op www.jobs.infrabel.be, kan u deze ook richten aan DPO@infrabel.be of Infrabel NV, Data Protection Officer, Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel.

Indien u vragen, verzoeken, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot de cookies op www.jobs.infrabel.be/HRRail, kan u deze ook richten aan dataprotection@hr-rail.be of HR Rail NV, 10.04 HR.003 Information Security & Data Protection Office, Frankrijkstraat 85, 1060

Brussel.

Versie

Deze Cookieverklaring Jobs (versie 1.0) is van kracht vanaf 29 maart 2021.
De laatste versie van deze Cookieverklaring Jobs vindt u hier terug. Het wordt regelmatig bijgewerkt ter weerspiegeling van elke verandering aan wettelijke vereisten, verwerkingspraktijken of nieuwe functies die we zouden kunnen toevoegen.

Dergelijke veranderingen aan het cookiebeleid worden via onze Website gepubliceerd en treden in werking vanaf de publicatie ervan. Het archief van de vorige versies vindt u hier.

Bijkomende info

Wie is Infrabel en wie is HR Rail?

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorinfrastructuur in België: sporen, wissels, bruggen, tunnels, overwegen en signalisatie. Ze coördineert eveneens het treinverkeer op het spoornet, en dit 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Infrabel NV is een naamloze vennootschap van publiek recht.

HR Rail HR Rail is de juridische werkgever van alle medewerkers van de Belgische spoorwegen. Van de aanwerving tot en met het pensioen (en zelfs daarna), begeleidt HR Rail de medewerkers doorheen hun loopbaan. HR Rail NV is een naamloze vennootschap van publiek recht.  

Algemene informatie over cookies

- Soorten cookies i.f.v. wie ze plaatst: Of een cookie 'first' of 'third' party is, heeft te maken met het domein dat de cookie plaatst. 

 • First-party cookies zijn cookies die door ons zelf worden geplaatst, dus door de website die u bezoekt.
 • Third-party cookies zijn cookies die worden geplaatst door een ander domein dan dat van de website die u bezoekt. Als u onze Website bezoekt, kan het dus zijn dat (omdat we met bepaalde derden samenwerken, voor bepaalde doeleinden) die andere entiteit een cookie op uw computer plaatst.

- Soorten cookies i.f.v. de bewaartijd: Onze Website bevat zowel ‘persistente’ als ‘sessie cookies’.

 • Persistente cookies blijven op uw computer bewaard gedurende de in de cookie gespecificeerde periode. Ze worden geactiveerd telkens wanneer u de website bezoekt die die cookie heeft aangemaakt.
 • Sessiecookies blijven op uw computer bewaard gedurende de browsersessie .  Een browsersessie begint wanneer u het browservenster opent en eindigt wanneer u het browservenster sluit. Sessiecookies worden dus tijdelijk aangemaakt: zodra u de browser sluit, worden alle sessiecookies verwijderd.

- Soorten cookies i.f.v. het geplande gebruik:

 • Strikt noodzakelijke cookies zijn cookies die nodig zijn om een website te laten functioneren en van de basisfuncties gebruik te kunnen maken. Zij kunnen niet worden uitgeschakeld.
 • Prestatiecookies zijn cookies die ertoe dienen om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers een website gebruiken, en dat op een geaggregeerde en anonieme wijze. Van de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden.
 • Functionele cookies zijn cookies die bedoeld zijn om extra functionaliteit zoals formulieren, recaptcha, video’s, chat functionaliteit en tevredenheidsenquêtes aan te kunnen bieden.
 • Advertentiecookies zijn cookies die door adverteerders op een website ingesteld worden om u gepersonaliseerde en relevantere inhoud aan te bieden.
 • Sociale media cookies zijn meestal het gevolg van embedded elementen van derden in een website (zogeheten plug-ins), waardoor de inhoud van de website kan gedeeld worden door middel van buttons (“delen” en “liken”) op sociale media