Cookieverklaring Jobs

Het doel van deze verklaring is bezoekers van deze site te informeren over het gebruik van cookies, het doel ervan en hoe ze kunnen worden verwijderd.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen en die het gebruik van deze website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

Daarnaast gebruiken we de term “cookies” ook voor soortgelijke technieken, zoals pixels en web-bakens, die technisch gesproken geen cookies zijn maar die we wel op dezelfde manier inzetten en persoonsgegevens bevatten. 

De Website bevat een technische oplossing die het u mogelijk maakt om uw cookie voorkeuren te beheren. U kan dan ook te allen tijde uw cookie-instellingen consulteren en wijzigen door #linkCookieBanner te klikken. 

Wanneer en op wie is deze Cookieverklaring van toepassing?

Deze verklaring is van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van onze Website: jobs.infrabel.be en jobs.hrrail.be wanneer zij onze pagina's bezoeken.

Het accepteren van de cookie banner geldt voor alle onderdelen van de site (www.jobs.infrabel.be en www.jobs.infrabel.be/HRRail.be). Dit betekent dat bij een volgend bezoek aan een ander deel van de site, de banner niet aan u zal worden getoond, behalve in het geval van private browsing of indien u de cookies verwijdert. 

Welke soort cookies gebruiken we? 

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies worden automatisch geactiveerd zonder uw toestemming. Zij zijn noodzakelijk om de Website te laten functioneren en van de basisfuncties gebruik te kunnen maken (zoals pagina navigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de Website). Zij kunnen niet in onze systemen worden uitgeschakeld. Ze worden alleen ingesteld naar aanleiding van een actie van uw kant om de Website te bezoeken en alle functionaliteiten te gebruiken. 

Indien u dit type cookies volledig wil vermijden, kan u uw browser wel zo instellen dat deze ook deze cookies blokkeert of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar als het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, werken sommige onderdelen van de Website niet of niet optimaal.

Als er persoonsgegevens worden verwerkt, dan gebeurt dit op basis van ons gerechtvaardigd belang voor de doeleinden die beschreven worden in de tabel hieronder:

Ze worden op de Website gebruikt en op uw apparaat geplaatst door de volgende derden: SAP (Success factors).

Provider // Cookie // Doeleinde // Bewaartijd // Soort

 • SuccessFactors // rmk12 // Deze cookie wordt gebruikt om te onthouden of een gebruiker de cookie banner aanvaard heeft (zodat de cookiebanner niet meer weergegeven zou worden). // 30 jaar (indien u de banner heeft aanvaard) en sessie cookie (indien u de banner heeft geweigerd) // https
 • SuccessFactors // JSESSIONID // Deze cookie wordt tijdens de sessie op het apparaat van de bezoeker geplaatst om session management tussen client/server en load balancing, en registratie en identificatie van de gebruiker mogelijk te maken, opdat de website op een veilige manier, gelijkmatig en consistent werkt.// Sessie // http
 • SuccessFactors // cookie_j2w // Deze cookie wordt vervangen door JSESSION ID. Deze cookie wordt gebruikt voor (a) session management tussen client/server en load balancing, (b) registratie en identificatie van de gebruiker opdat de website op een veilige manier, gelijkmatig en consistent werkt. // Sessie // http
 • Infrabel // img.infrabel.be en TS01 // afbeeldingen die van de Infrabel server komen correct op de website te weergeven // Sessie // http

Prestatiecookies

Wij gebruiken prestatiecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze Website gebruikt (zoals het aantal bezoeken, de bronnen van het surfverkeer en de manier waarop u onze Website gebruikt, op welke pagina’s bezoekers het meeste tijd doorbrengen, enz.) en dat op een geaggregeerde en anonieme wijze. Van de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden.

Hierdoor zijn we in staat de structuur, de navigatie en de inhoud van onze Website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en te blijven verbeteren. Indien u deze Prestatiecookies niet toestaat, zal uw websiteverkeer naar onze Website niet kunnen opgenomen worden in de statistieken. 

Ze worden op deze Website gebruikt en op uw apparaat geplaatst door de volgende derde: Google (Google Analytics): Dit is een web analytics-service waarmee websiteverkeer wordt gevolgd en hierover wordt gerapporteerd.

Indien u toestemt met Prestatiecookies, is het nodig om voorafgaand het privacybeleid van deze aanbieder te raadplegen om kennis te nemen van welke gegevens zij verzamelen en voor welke de doeleinden. Via deze derde vindt een overdracht plaats buiten de EER (mits standaard contractuele clausules).  

Provider // Cookie // Doeleinde // Bewaartijd // Soort

INFRABEL maakt daarnaast ook gebruik van UTM-technologie (Urchin Tracking Module). Dit zijn geen cookies en ook geen persoonsgegevens. Het zijn verschillende types URL-parameters die we gebruiken om de doeltreffendheid van onze campagnes te volgen, via informatie over de oorsprong van de publicatiemedia. Infrabel en HR Rail krijgen enkel statistieken met geaggregeerde gegevens. Zij laten ons toe om onze diensten te verbeteren.

Advertentiecookies

Deze cookies worden door derden op onze Website ingesteld om u gepersonaliseerde en relevantere inhoud aan te bieden (zoals video’s), om te bepalen hoeveel keer een bepaalde advertentie al werd getoond, om de effectiviteit van een bepaalde campagne te berekenen en gegevens over een vorig bezoek bij te houden.

Ze worden ingesteld op deze Website en op uw apparaat geplaatst door de volgende derden:

Google (Youtube): Dit is een service waarmee Infrabel als gebruiker haar eigen profiel heeft aangemaakt, waar zij video’s uploadt, zodat u ze kan bekijken en liken en reacties bij video’s kunt plaatsen. Als u cookies van YouTube niet meer toestaat, kunt u geen YouTube-video's meer bekijken op onze site, en niet meer op de video's reageren. Via deze derde vindt een overdracht plaats buiten de EER (naar de VS, via standaard contractuele clausules).

Voordat u toestemt met Advertentiecookies, is het nodig om voorafgaand het privacybeleid van deze aanbieders te raadplegen om kennis te nemen van welke gegevens zij verzamelen en voor welke doeleinden (waaronder reclamedoeleinden). U kan deze informatie rechtstreeks opvragen door de details te bekijken in de consent tool.

Provider // Cookie // Doeleinde // Bewaartijd // Soort

 • Youtube // Consent // Wordt gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft geaccepteerd. Deze cookie is noodzakelijk voor de GDPR-compliance van de website. Zie: Cookiebeleid Privacybeleid Algemene voorwaarden // 6053 dagen // http

Wie is de verantwoordelijke van deze Cookieverklaring? 

Infrabel NV naamloze vennootschap van publiek recht, gelegen aan de Marcel Broodthaersplein 2 te 1060 Brussel (RPR: 0869.763.267) en

HR Rail NV naamloze vennootschap van publiek recht gelegen aan de Frankrijkstraat 85 te 1060 Brussel (RPR: 0541.691.353).                  

Is het mogelijk om cookies te weigeren of te verwijderen?

Als u geen cookies wilt installeren op uw computer, kan u op elk moment de installatie van cookies uitschakelen of de opgeslagen cookies verwijderen door de veiligheidsinstellingen van uw webbrowser te wijzigen. Meer informatie vindt u onder "Options", via de helpfunctie van uw browser of via onderstaande links.

Via de volgende links kan u cookies uitschakelen of cookies verwijderen die op verschillende browsers zijn geïnstalleerd:

Let wel: als het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld of geweigerd, werken sommige onderdelen van de Website niet optimaal.


Hoe kan u met ons contact opnemen?

Indien u vragen, verzoeken, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot de cookies op www.jobs.infrabel.be, kan u deze ook richten aan DPO@infrabel.be of Infrabel NV, Data Protection Officer, Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel.

Indien u vragen, verzoeken, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot de cookies op www.jobs.infrabel.be/HRRail, kan u deze ook richten aan dataprotection@hr-rail.be of HR Rail NV, 10.04 HR.003 Information Security & Data Protection Office, Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel.

Versie

Deze Cookieverklaring Jobs is van kracht vanaf 1 september 2021.
De laatste versie van deze Cookieverklaring Jobs vindt u hier terug. Het wordt bijgewerkt ter weerspiegeling van elke verandering aan wettelijke vereisten, verwerkingspraktijken of nieuwe functies die we zouden kunnen toevoegen.

Dergelijke veranderingen worden via onze Website gepubliceerd en treden in werking vanaf de publicatie ervan. Het archief van de vorige versies vindt u hier.

Bijkomende info

Wie is Infrabel en wie is HR Rail?

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorinfrastructuur in België: sporen, wissels, bruggen, tunnels, overwegen en signalisatie. Ze coördineert eveneens het treinverkeer op het spoornet, en dit 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Infrabel NV is een naamloze vennootschap van publiek recht.

HR Rail HR Rail is de juridische werkgever van alle medewerkers van de Belgische spoorwegen. Van de aanwerving tot en met het pensioen (en zelfs daarna), begeleidt HR Rail de medewerkers doorheen hun loopbaan. HR Rail NV is een naamloze vennootschap van publiek recht.  

Algemene informatie over cookies

- Soorten cookies i.f.v. wie ze plaatst: Of een cookie 'first' of 'third' party is, heeft te maken met het domein dat de cookie plaatst.

 • First-party cookies zijn cookies die door ons zelf worden geplaatst, dus door de website die u bezoekt.
 • Third-party cookies zijn cookies die worden geplaatst door een ander domein dan dat van de website die u bezoekt. Als u onze Website bezoekt, kan het dus zijn dat (omdat we met bepaalde derden samenwerken, voor bepaalde doeleinden) die andere entiteit een cookie op uw computer plaatst.

- Soorten cookies i.f.v. de bewaartijd: Onze Website bevat zowel ‘persistente’ als ‘sessie cookies’.

 • Persistente cookies blijven op uw computer bewaard gedurende de in de cookie gespecificeerde periode. Ze worden geactiveerd telkens wanneer u de website bezoekt die die cookie heeft aangemaakt.
 • Sessiecookies blijven op uw computer bewaard gedurende de browsersessie .  Een browsersessie begint wanneer u het browservenster opent en eindigt wanneer u het browservenster sluit. Sessiecookies worden dus tijdelijk aangemaakt: zodra u de browser sluit, worden alle sessiecookies verwijderd.

- Soorten cookies i.f.v. het geplande gebruik:

 • Strikt noodzakelijke cookies zijn cookies die nodig zijn om een website te laten functioneren en van de basisfuncties gebruik te kunnen maken. Zij kunnen niet worden uitgeschakeld.
 • Prestatiecookies zijn cookies die ertoe dienen om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers een website gebruiken, en dat op een geaggregeerde en anonieme wijze. Van de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden.
 • Functionele cookies zijn cookies die bedoeld zijn om extra functionaliteit zoals formulieren, recaptcha, video’s, chat functionaliteit en tevredenheidsenquêtes aan te kunnen bieden.
 • Advertentiecookies zijn cookies die door adverteerders op een website ingesteld worden om u gepersonaliseerde en relevantere inhoud aan te bieden.
 • Sociale media cookies zijn meestal het gevolg van embedded elementen van derden in een website (zogeheten plug-ins), waardoor de inhoud van de website kan gedeeld worden door middel van buttons (“delen” en “liken”) op sociale media