Project Leader Signalling -Area Antwerpen

Job ID:  31740
Locatie: 

Antwerpen-Centraal, BE

Studieniveau:  Master-niveau of gelijkwaardig
Ervaring:  Junior/Medior/Senior
Categorie:  Ingenieur

 

DE JOB

 

 • Je bestudeert en bepaalt de scope van aanpassings-, vernieuwings- en/of bouwwerken aan seininrichtingsinstallaties. Je maakt daarbij technische keuzes en stelt werkprocedures en duidelijke instructies op. Je bepaalt en wijst de noodzakelijke middelen toe voor de uitvoering (budget, personeel, materiaal) en anticipeert op de impact op andere specialisaties (VVDK, bovenleidingen, ...). Je draagt de eindverantwoordelijkheid op het vlak van veiligheid teneinde te verzekeren dat de doelstellingen van de entiteit op het vlak van kwaliteit, veiligheid, budget en milieu optimaal worden gerealiseerd.
 • Je voert technische analyses uit, ondertekent ontwerpplannen van werven  en zorgt voor alle informatie zodat technische problemen kunnen opgelost worden en de werken goed kunnen verlopen.
 • Je plant, coördineert en superviseert de verschillende activiteiten van het team, volgens de prioriteiten en competenties van elke persoon. Je anticipeert op de Personeelsproblematiek.
 • Je begeleidt, motiveert, evalueert en ontwikkelt de kennis, competenties en autonomie van de medewerkers/medewerksters teneinde hun prestaties te verbeteren.
 • Je treedt op als referentiepersoon en ondersteuner op basis van de eigen technische expertise. 
 • Je bevordert en verzekert de naleving van de interne richtlijnen en de wettelijke bepalingen inzake veiligheid, kwaliteit en milieu op werven door het organiseren van permanente opleidingen.
 • Je coördineert en volgt interventies op ingeval van incidenten op de spoorinfrastructuur die onder de eigen verantwoordelijkheid valt teneinde de veiligheid en de snelle wederindienststelling van het spoornet te waarborgen.
 • Je detecteert en beoordeelt proactief risico’s, incidenten en opportuniteiten. Je ontwikkelt verbetervoorstellen teneinde de bestaande processen, procedures en methoden.
 • Je bouwt werkrelaties uit met interne en externe stakeholders en zorgt voor een goede dialoog met de andere entiteiten.
 • Je blijft voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen binnen je specialisatiedomein.

JOUW PROFIEL

 

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma industrieel of burgerlijk ingenieur.


Gezochte gedragscompetenties:

 • Je bouwt een langetermijnrelatie uit met klanten en stakeholders.
 • Je stimuleert en helpt anderen om uitdagende maar realistische doelstellingen te definiëren.
 • Je staat in woord en daad open voor verandering, voor nieuwe manieren van denken en doen.
 • Je promoot empowerment en het aangaan van uitdagende doelstellingen.
 • Je bepaalt, binnen de eigen bevoegdheid, operationele doelstellingen die kaderen binnen de bedrijfsvisie, -beleid, -strategie en de afgeleiden ervan.
 • Je structureert uiteenlopende en complexe activiteiten in een efficiënte en coherente planning en organisatie op lange termijn, waarbij zowel de inzet van mensen en middelen als de timing en fasering worden aangegeven.
 • Je herkent de potentiële risico’s binnen de eigen taken en opdrachten en benoemt deze duidelijk.
 • Je reguleert het eigen ego en houdt rekening met de eigen gedachten en emoties om betere beslissingen te nemen en doelen efficiënter te bereiken in overeenstemming met de doelstellingen van het bedrijf.
 • Je maakt een correcte inschatting van de sterktes en ontwikkelingsbehoeften van de medewerker binnen de functie.


Gezochte technische competenties: 

 • Je beschikt over een diploma Burgerlijk Ingenieur of Industrieel Ingenieur met de specialisatie elektromechanica, elektriciteit, elektronica of automatisering. 
 • Een eerste ervaring als projectingenieur in een industriële omgeving is een troef maar gemotiveerde en mature schoolverlaters met zin voor initiatief komen zeker ook in aanmerking. 
 • In functie van de projecten en bijhorende werken ben je flexibel om indien nodig (en eerder sporadisch) ’s nachts of in het weekend te werken.
 • Je bent bereid om de spoorwegtechnologieën, voornamelijk binnen het domein van de seininrichting, te leren kennen en je ze eigen te maken.
 • Je spreekt vloeiend Nederlands en hebt een basis (schrijven en begrijpen) kennis van het Frans.
 • Je gaat actief op zoek naar informatie, stelt adequate vragen en doet het nodige om kennis en vaardigheden in het eigen vakgebied uit te bouwen.
 • Als coördinator verzeker je je van de efficiënte en effectieve besteding van middelen.
 • Je bouwt informele en formele samenwerkingsverbanden uit met de juiste interne en externe personen.

ONS AANBOD

 

 • Een boeiende en afwisselende job.
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.
 • Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière.
 • Veel flexibiliteit, zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen.
 • Gratis reizen met de trein.

DE WERKOMGEVING

 

Infrabel is de beheerder van de Belgische spoorinfrastructuur. Infrabel wil de spoorwegoperatoren een competitieve infrastructuur aanbieden die aangepast is aan de huidige en toekomstige vraag. Veiligheid en stiptheid staan hierbij centraal.

Binnen Operations Antwerpen-Centraal zijn we op zoek naar een Project Leader Signalling. Deze zorgt voor de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van activiteiten en 
projecten inzake aanpassings-, vernieuwings- en/of bouwwerken aan seininrichtingsinstallaties, met inachtneming van de vastgelegde veiligheids-, kwaliteits- en budgettaire normen. Daarnaast staat men in voor het uitvoeren, coördineren en opvolgen van interventies bij incidenten op de spoorinfrastructuur die onder zijn/haar verantwoordelijkheid valt, teneinde de veiligheid op werven en de veiligheid van de elektrische installaties, de beschikbaarheid van het spoornet en de stiptheid van de treinen te waarborgen.

Antwerpen-Centraal

WELKE STAPPEN DOORLOOP JE?

 

Solliciteer online > CV screening > Wij nemen contact met je op > Testen & selectiegesprek > Welkom bij Infrabel!

Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten.

VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

 

Over de inhoud van de functie: 
Patrick Sons │patrick.sons@infrabel.be
Luc Dirckx │luc.dirckx@infrabel.be


Over het selectieproces: 
Brenda Verbraecken| brenda.verbraecken@hr-rail.be

Vergeet niet een profiel aan te maken via “Mijn Profiel”. Je kan er niet alleen je gegevens aanvullen, maar ook “job alerts” aanmaken volgens jouw interesses. Zo krijg je de nieuwe jobs die bij jou passen als eerste in je mailbox.

Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten.

Heb je je diploma in het buitenland behaald? Dan moet je in het bezit zijn van een gelijkwaardigheidsattest, afgeleverd door de Vlaamse Overheid (NARIC-Vlaanderen), vóór je tewerkstelling.

 

Job ID:  31740
Locatie: 

Antwerpen-Centraal, BE

Studieniveau:  Master-niveau of gelijkwaardig
Ervaring:  Junior/Medior/Senior
Categorie:  Ingenieur
Stien helpt mee om België spooroverweg-vrij te maken, door in de plaats bruggen of tunnels te bouwen.
Koen, technieker sporen bij Infrabel, vertelt hoe zijn werkdag eruit ziet.