Zo kan jij je voorbereiden op je interview voor de functie (Bachelor) Technieker Elektromechanica!

De vacature (Bachelor) Technieker Elektromechanica bij Infrabel staat jou aan, maar je twijfelt of je de nodige kennis hebt, of wilt weten waar je je aan kan verwachten tijdens het interview? Hieronder geven je een oplijsting van mogelijke vragen en voorbeeld oefeningen zodat jij je optimaal kan voorbereiden. Veel succes en hopelijk tot bij het interview!

Een antwoord op de belangrijkste vragen

Wie zal je ontmoeten?

Meestal zijn er bij Infrabel 2 à 3 interviewers aanwezig tijdens het gesprek. Minstens één van hen komt van onze personeelsdienst. De andere interviewer(s) komen van de dienst waar jij mogelijks zal werken. Zij kennen de job dus als geen ander.

Wat gaan we je vragen?

Je mag ervan uitgaan dat onze gesprekken 30 tot 45 minuten duren. We peilen daarbij vooral naar je motivatie voor de functie. Daarnaast gaan we ook na of je over de nodige vaardigheden beschikt om de job goed uit te voeren. Dat kan zowel gaan over technische kennis, maar ook over zogenaamde “zachte” vaardigheden: kan je met mensen werken? Hoe ga je om met stress? Hoe ga je om met veiligheid? We zijn vooral geïnteresseerd naar voorbeelden uit het verleden die aantonen dat je over deze vaardigheden beschikt.

Welke technische kennis moet je hebben?

Soms peilen we naar een bepaalde basiskennis. Dat hangt van de functie af. In veel gevallen leiden we je volledig op wanneer je bij ons aan de slag gaat. Je moet dus zeker niet alles kennen. Hoe de spoorweginfrastructuur in elkaar zit, leer je in geen enkele school! Maak je een rekenfoutjein een bepaalde berekening? Niet erg! Zolang je ons maar overtuigt met je redenering.

Enkele tips voor jou

Jazeker! Zorg dat je al eens naar onze websites (www.infrabel.be) hebt gekeken en dat je weet wat we precies doen. Denk ook goed na over de reden waarom je voor ons solliciteert en voor welke functie. Ons overtuig je enkel als je zelf ook overtuigd bent en interesse hebt in de job! Lees de vacaturetekst zeker nog eens goed door: heb je de job-inhoud goed begrepen? Ken je de werkomstandigheden (evt. weekend- of nachtwerk, wachtsysteem, buitenwerk)? Is het voor jou mogelijk om in weekends te werken? Op welke manier kan jij aantonen dat je de geschikte kandidaat bent voor de functie?

Om je helemaal voor te bereiden, voegen we hieronder informatie toe voor de functie waarvoor je solliciteert. We kijken er alvast naar uit om je te ontmoeten!

Binnen de functie (Bachelor) Technieker Elektromechanica zijn er 4 specialiteiten:

- Bovenleiding

- Seininrichting

- Power Distribution

- Substations

Deze onderwerpen en vragen kan je verwachten tijdens het selectiegesprek voor de functie (Bachelor) Technieker Elektromechanica - specialiteit Bovenleiding, Power Distribution & Substations

Onderwerpen

 1. Je kan vertellen wie Infrabel is en wat we doen, en weet in grote lijnen wat de functie spoorwerker inhoudt
 2. Je beschikt over voldoende:
 • rekenvermogen en ruimtelijk inzicht
 • elektrisch en mechanisch inzicht (zie hieronder)

Hieronder vind je een overzicht van de te kennen (technische) leerstof:

 1. Elektriciteit

          1.1 Algemene kennis (algemene elektriciteit)

 • Wetten (wet van Ohm, driefasige stroom, schakelingen met elektrische componenten: serie of parallel, …)
 • Omzetting van eenheden
 • Wisselstroom: basisbegrippen (definities,…) ; de bestanddelen en hun werking in het circuit; gebruik van spoelen en condensatoren
 • Gelijkstroom : basisbegrippen (definities,…) ; de bestanddelen en hun werking in het circuit; gebruik van spoelen en condensatoren; voedingsbronnen

         1.2 Sterkstroom

 • Transformatoren en gelijkrichters: principes en toepassingen
 • Schema’s: componenten herkennen in een hoogspanningsinstallatie en een 400V AC installatie

  2. Mechanica

 • Maateenheden en meettoestellen
 • Kinematica. Eenparig veranderlijke rechtlijnige en cirkelvormige beweging: versnelling, wetten, grafieken.
 • Statica. Traagheid en kracht, vectorvoorstelling van krachten. Evenwicht der lichamen. Wet van actie en reactie. Samenstelling en ontbinding van krachten. Samenlopende en evenwijdige krachten. Resultante. Moment van krachten. Koppel. Zwaartepunt van lijnen en oppervlakken. Evenwicht van vaste, onvervormbare lichamen.
 • Eenvoudige toestellen: hefbomen, katrollen, lieren, hellend vlak, evenwichtsvoorwaarden.
 • Dynamica. Grondbeginsel. Begrip van massa.
 • Basiskennis pneumatica/hydraulica: debiet, druk, symbolen, verdelers en ventielen.

3. Veiligheidprincipes in elektrische installaties

 • Beveiligingen in een elektrische huisinstallatie
 • Veilig werken in elektrische installaties: persoonlijke beschermingsmiddelen

Deze onderwerpen en vragen kan je verwachten tijdens het selectiegesprek voor de functie (Bachelor) Technieker Elektromechanica - specialiteit seininrichting

Onderwerpen

 1. Je kan vertellen wie Infrabel is en wat we doen, en weet in grote lijnen wat de functie spoorwerker inhoudt
 2. Je beschikt over voldoende:
 • basiskennis
 • rekenvermogen
 • mechanisch inzicht
 • materiaalkennis

Een paar voorbeeldvragen

 1. Een trein rijdt 120km/h. Hoeveel afstand heeft de trein afgelegd na 25 minuten?
 2. Herken je deze verschillende soorten bouten? Wat is het verschil?

 

        3. Tandwiel D draait in wijzerzin. Hoe draait tandwiel 2?

 

            4. Als de windas in de aangegeven richting wordt rondgedraaid, wat zal er dan met het gewicht gebeuren?